Passage - Tidsskrift for litteratur og kritik https://tidsskrift.dk/passage Aarhus Universitetsforlag da-DK Passage - Tidsskrift for litteratur og kritik 0901-8883 <p>Forfattere, der publicerer deres værker via dette tidsskrift, accepterer følgende vilkår:</p> <ol> <li class="show">Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værket 1 år efter publiceringen er omfattet af en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution-licens</a>, der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift.</li> <li class="show">Forfattere kan indgå flere separate kontraktlige aftaler om ikke-eksklusiv distribution af tidsskriftets publicerede version af værket (f.eks. sende det til et institutionslager eller udgive det i en bog), med en anerkendelse af værkets første publicering i nærværende tidsskrift.</li> <li class="show">Forfattere har ret til og opfordres til at publicere deres værker online (f.eks. i institutionslagre eller på deres websted) forud for og under manuskriptprocessen, da dette kan føre til produktive udvekslinger, samt tidligere og større citater fra publicerede værker (se <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new"> The Effect of Open Access</a>).</li> </ol> Tabuiseret spiritualitet? https://tidsskrift.dk/passage/article/view/107746 <p>Gísli Magnússon: "Tabuiseret spiritualitet?&nbsp;Esoterisk tradition som nøglen til Peter Høegs <em>Den stille pige"</em></p> <p>I 2006 udgav Peter Høeg romanen <em>Den stille pige. </em>Litteraturkritikken– både i Danmark ogi den akademiske verden som sådan – tolkede Høegs roman som et værk af en tvivlsom spirituel vækkelsesprædikant. Også hans forhold til Jes Bertelsen blev set i et kritisk lys, som om Høeg blot var talerør for en guru. Men både denne analyse og betegnelsen ’new age’ yderikke de traditioner, der ligger til grund for <em>Den stille pige</em>retfærdighed.Ved at kaste et nærmere blik for den esoteriske epistemologi og den esoteriske tankestruktur, bliver det muligt at forstå de diskurser, som ligger til grundlag for Høegs roman. Romanen (og lignende romaner) kan således analyseres som værk i egen ret og ikke som repræsentant for en fejlagtig verdensanskuelse. Hermed fremstår esoterismen som det <em>tertium comparationis</em>, der viser, hvilken mere omfattende strømning både Høeg og Bertelsen er en del af.</p> <p><br>"The Taboo of Spirituality – Esotericism as the Key to a More Comprehensive Understanding of Peter Høeg’s <em>The Quiet Girl</em>"</p> <p>In 2006,Peter Høeg presented his new novel, <em>The Quiet Girl.</em>&nbsp;The literary criticism – both in Denmark and internationally – interpreted Peter Høeg’s novel as a work by a religious preacher. Moreover, his relationship to spiritual thinker Jes Bertelsen was sharply criticized, since Høeg was perceived as the mouthpiece of a guru. Neither this analyses nor the designation of Høeg as an exponent of the new age movement do justice to <em>The Quiet Girl</em>. By understanding epistemology and structure of thought of esotericism, it becomes possible to understand the discourses that form the basis of the novel. Thus, the novel is analysed as a work in its own right and not as the result of an erroneous world view. Esotericism, thereby, emerges as the <em>tertium comparationis</em>that demonstrates to which larger movement both Høeg and Bertelsen belong.</p> Gísli Magnússon ##submission.copyrightStatement## 2018-08-28 2018-08-28 33 3 1 20 Blind maskine og gakket klovn https://tidsskrift.dk/passage/article/view/110873 <p>Blind Machine and Zany Clown – Comical Representations of the Worker in the Age of Taylorism and Today</p> <p>This article aims at historicizing the conception of the comical, arguing that theories and cultural representations of the comical character from different time periods offer valuable insight into the experience of work at given historical moments. The status of personality in the comical character turns out to be highly pertinent to the understanding of work in the transition to late modernity.</p> Johanne Gormsen Schmidt ##submission.copyrightStatement## 2018-11-13 2018-11-13 33 3 21 36 10.7146/pas.v33i3.110873