Passage - Tidsskrift for litteratur og kritik https://tidsskrift.dk/passage tidsskrift for litteratur og kritik Aarhus Universitetsforlag da-DK Passage - Tidsskrift for litteratur og kritik 0901-8883 <p>Forfattere, der publicerer deres værker via dette tidsskrift, accepterer følgende vilkår:</p> <ol> <li class="show">Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værket 1 år efter publiceringen er omfattet af en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution-licens</a>, der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift.</li> <li class="show">Forfattere kan indgå flere separate kontraktlige aftaler om ikke-eksklusiv distribution af tidsskriftets publicerede version af værket (f.eks. sende det til et institutionslager eller udgive det i en bog), med en anerkendelse af værkets første publicering i nærværende tidsskrift.</li> <li class="show">Forfattere har ret til og opfordres til at publicere deres værker online (f.eks. i institutionslagre eller på deres websted) forud for og under manuskriptprocessen, da dette kan føre til produktive udvekslinger, samt tidligere og større citater fra publicerede værker (se <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new"> The Effect of Open Access</a>).</li> </ol> Karaktermord i 10’ernes danske skønlitteratur https://tidsskrift.dk/passage/article/view/127959 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>In the 2010s, Danish literature triggered heated debates about the relationship between artistic freedom, defamation, responsibility, guilt and shame, and initiated negotiations of collective norms and values in connection with testimonies in autobiographical fiction. The article establishes that there is a need to consider how differently character assassinations appear in and outside autobiographical fiction, taking into account that autobiographical fiction establishes ambiguous statements that are not found in the media coverage.</p> </div> </div> </div> Rikke Andersen Kraglund Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 36 85 7 27 10.7146/pas.v36i85.127959 Bogstaveligt talt: fra levet liv til tung vision https://tidsskrift.dk/passage/article/view/127960 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>This article claims that prominent literary works published and discussed in Denmark in the 2010s strive to avert irony, seeking a solid basis. Examples include Karl Ove Knausgård’s project of documentation; Asta Olivia Nordenhof’s straight, clear-sighted addressal; Jonas Eika’s search for a neutral voice inspired by Simone Weil; and the decade’s agitated debates about Yahya Hassan and Christina Hagen.</p> </div> </div> </div> Johanne Gormsen Schmidt Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 36 85 29 44 10.7146/pas.v36i85.127960 Fra voksenfobi til moderskab i dansk samtidslitteratur https://tidsskrift.dk/passage/article/view/127974 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>The articles provides an overview of an important thematic change in contemporary Danish women’s writing, a change from ‘adulthood phobia’ to motherhood. This shift relates to complex changes in feminist discourses, from equality feminism to difference feminism. The article also investigates how the literary works interpret the affective stakes of these changes.</p> <p>&nbsp;</p> <p>, Adulthood phobia, Feminism, Affect, Gender</p> </div> </div> </div> Camilla Schwartz Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 36 85 45 61 10.7146/pas.v36i85.127974 Tendenser i dansk lyrik fra 2010’erne https://tidsskrift.dk/passage/article/view/127975 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>The article discusses six important trends within Danish poetry from 2010-2020, namely 1) ecocriticism, 2) gender criticism, 3) ugly feelings, 4) physical illness, 5) mental illness, and 6) race, migration and refugee crisis. Overall, the poetry of the 2010s shows a renewal in three areas: the poetic subject that differs from the modernist subject, the use of the long poem and a sampling style, and the alternative reading strategies.</p> </div> </div> </div> Peter Stein Larsen Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 36 85 63 80 10.7146/pas.v36i85.127975 Ghettoen svarer igen https://tidsskrift.dk/passage/article/view/127976 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>This article charts the advent of a comprehensive Danish literature dealing with life in Danish housing estates by relating it to, on the one hand, central theoretical concerns of the 2010s, and, on the other, a longer history of both housing estates and Danish literature about them.</p> </div> </div> </div> Jon Helt Haarder Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 36 85 81 97 10.7146/pas.v36i85.127976 På sporet af en post-human virkelighed https://tidsskrift.dk/passage/article/view/127977 <div class="page" title="Page 2"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>The article explores Danish literature that addresses a new understanding of the human in the more-than-human world and argues that the texts in question will be remembered as one of the most important trends in fiction of the 2010s. Since the texts, in line with new trends in philosophy going under the name of speculative realism, challenge the rationalist complacency that nothing exists beyond the phenomenal world and speculate on new forms of human-nonhuman entanglements, I propose to classify these texts as speculative fiction.</p> </div> </div> </div> Sophie Wennerscheid Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 36 85 99 113 10.7146/pas.v36i85.127977 Litteraturen rykker nordpå https://tidsskrift.dk/passage/article/view/127978 <div class="page" title="Page 2"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>This article investigates Greenland as a setting in new Danish prose. I make the case that Danish literature about Greenland is a significant trend in the 2010s, and that the books can be divided into three dimensions: past, present and future. Focusing on space and place, I exemplify this division through short analyses of the novels <em>Rød mand/Sort mand</em> (2018) by Kim Leine, <em>Godhavn</em> (2014) by Iben Mondrup and <em>Korsveje i Nord</em> (2015) by Bjarne Ljungdahl, which are set in the past, present and future, respectively.</p> </div> </div> </div> Emilie Dybdal Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 36 85 115 128 10.7146/pas.v36i85.127978 Enquete: Hvad vil vi huske 2010’ernes danske litteratur for? https://tidsskrift.dk/passage/article/view/127980 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Vi har bedt en række danske litterater om at give deres bud på, hvilke forfatterskaber, litterære strømninger eller litteraturvidenskabelige tendenser, de opfatter som mest betydningsfulde i 2010’ernes litterære felt. Og vi har givet dem strikse instrukser om at gøre det kort, dvs. på én normalside. Svarene er samlet i denne enquete, som byder på en bredspektret overflyvning af det sidste årtis danske litteratur og litteraturvidenskab.</p> </div> </div> </div> Elisabeth Friis Lars Bukdahl Erik Svendsen Stefan Kjerkegaard Tobias Skiveren Tue Andersen Nexø Louise Mønster Lars Handesten Anne-Marie Mai Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 36 85 129 138 10.7146/pas.v36i85.127980 Lærd divertissement – med improvisation som rorpind https://tidsskrift.dk/passage/article/view/127982 <p>Anmeldelse af Dan Ringgaard: <em>Chaplins pind – Et essay om litteratur og kreativitet</em>, Aarhus Universitetsforlag, 2020, 225 sider, 199,95 kr.</p> Lene Asp Frederiksen Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 36 85 139 144 10.7146/pas.v36i85.127982 Minder og montager fra monopoltiden https://tidsskrift.dk/passage/article/view/127983 <p>Anmeldelse af Torben Brandt: <em>At fortælle med lyd – som jeg lærte det</em>. U Press, 2020. 222 sider.</p> Sara Tanderup Linkis Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 36 85 144 147 10.7146/pas.v36i85.127983 Anmelderens anmeldelse af bogen om anmelderen https://tidsskrift.dk/passage/article/view/127985 <p>Lars Bukdahls anmeldelse af Svend Skiver: <em>Billedstormeren. Lars Bukdahls kritik 1988-2006</em>. Forlaget spring, 2021. 196 sider.</p> Lars Bukdahl Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 36 85 147 151 10.7146/pas.v36i85.127985 Redaktionelt forord https://tidsskrift.dk/passage/article/view/128045 Redaktionen Copyright (c) 2021 2021-07-10 2021-07-10 36 85 4 5 10.7146/pas.v36i85.128045