Meddelelser

UNEV er et webbaseret, elektronisk tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde.

Tidsskriftet, som blev udgivet i perioden 2003-2007 af Universiteternes Efter- og Videreuddannelse, UNEV, fortsættes som Tidsskriftet Læring og Medier (LOM)