Virtuelle portfolier som bedømmelses- og læringsredskab

Forfattere

  • Annette Skov Danmarks Biblioteksskole
  • Lennart Björneborn Danmarks Biblioteksskole

DOI:

https://doi.org/10.7146/unev.v4i9.4915

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 9: Evaluering og feedback i netstøttet uddannelse, sept. 2006, red. Simon Heilesen.
ISSN 1603-5518.

Artiklen tager udgangspunkt i to cases i form af to undervisningsforløb på bacheloruddannelsens 5. semester på Danmarks Biblioteksskole, hvor portfolio-metoden blev benyttet. De studerende lavede portfolio-webs for at holde styr på refleksioner, delopgaver, ideer og erfaringer og løbende dele dem med underviserne og de andre studerende. Artiklens hovedbudskab er, at portfolio-metoden er den mest tilfredsstillende bedømmelsesform, forfatterne har været involverede i. Den har en høj grad af validitet, idet den måler de studerendes læring, og det er meget tilfredsstillende, at eksamensformen er en integreret del af læreprocessen. Arbejdet bliver spredt over semestret, og hele forløbet får karakter af en proces, hvor de studerendes refleksioner over faget og egen læring får en central placering. Portfolio-metoden understøtter derved, at læringsmål, undervisningsformer og bedømmelsesprocedurer arbejder mod samme mål og fremmer de studerendes dybdelæring.

Downloads

Publiceret

2006-07-07

Citation/Eksport

Skov, A., & Björneborn, L. (2006). Virtuelle portfolier som bedømmelses- og læringsredskab. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 4(9). https://doi.org/10.7146/unev.v4i9.4915