Meddelelser

LOM#21 (English): Anniversary issue – 10 years of Learning and Media in Denmark

2018-11-12

Editors: Mikkel Godsk, Christian Dalsgaard, Lillian Buus og Inger-Marie F. Christensen

The journal Learning and Media celebrates its 10th anniversary in 2018 and we take the opportunity to focus on selected themes in the field of technology and media in teaching and learning that have dominated the period and to contribute an updated state-of-the art. LOM (and before that UNEV) has, among other themes, brought into focus e-learning platforms, e-portfolios, feedback, learning design, robots, learning analytics, digital skills training, mobile learning, digital exams, virtual worlds, serious gaming, multimedia in teaching, research communication, policy, learning objects, continued professional education via e-learning, the organisation and management of e-learning and net-based language teaching and collaboration.

With this anniversary issue, LOM wishes to bring into focus eight selected key themes from the past 10 to 15 years. The anniversary issue will consist of authoritative articles by invited experts within each theme. This anniversary issue is also an open call to anybody who wishes to contribute to the themes listed below.

The themes selected for the anniversary issue are:

 • E-learning platforms
 • Social media
 • Video in teaching and learning
 • Open education and open resources (OER, MOOC, PLE)
 • The organisation and management of e-learning
 • Games and gamification
 • Learning design
 • Virtual worlds and VR/AR
Læs mere om LOM#21 (English): Anniversary issue – 10 years of Learning and Media in Denmark

Nyeste nummer

Årg. 10 Nr. 18 (2018): Systemer, portaler og platforme mellem styring og frihed

De fleste danske uddannelsesinstitutioner har inden for de senere år implementeret større it-systemer og indkøbt nye teknologier til at understøtte uddannelsesaktiviteterne. Der er først og fremmest tale om teknologiske systemer, portaler og platforme, der eksempelvis betegnes som e-læringssystemer, læringsportaler, Learning Management Systems, Virtual Learning Environments.

Inden for ungdomsuddannelsesområdet og de videregående uddannelser er e-læringssystemer såsom Moodle, Fronter, itslearning, Lectio, Blackboard og Canvas blevet implementeret, mens man på folkeskoleområdet er i gang med at udrulle Brugerportalsinitiativet, der blandt andet involverer, at samtlige folkeskoler implementerer en læringsplatform.

I dette temanummer af tidsskriftet Læring og Medier sætter vi fokus på de pædagogiske og didaktiske implikationer ved indførelsen af sådanne systemer, portaler og platfore. I temanummeret forsøger vi at belyse følgende problemstillinger:

 • Hvad er en læringsportal/en læringsplatform?
 • Hvilke rammer og mulighedsrum opstiller teknologierne?
 • Hvordan begrænser og/eller fremmer systemerne undervisernes pædagogiske og didaktiske muligheder?
 • Er der en indbygget pædagogik/didaktik i systemerne, eller skal denne rammesættes?
 • Er der tale om en “udlicitering” af pædagogiske og didaktiske metoder til systemudviklere, eller bliver pædagogikken og didaktikken sat fri på nye måder?
Publiceret: 2018-01-15

Artikler

Se alle numre

Læring og Medier (LOM) er et elektronisk tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde.