Tidsskriftet Læring og Medier (LOM)


Læring og Medier (LOM) er et elektronisk tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde.

Meddelelser

 

Call: LOM#20: Tilstedeværelse og flere virkeligheder

 

Redaktører: Niels Henrik Helms og Gunver Majgaard

Teknologien skaber muligheder for at udvikle nye rum og tilstedeværelser. Simuleringer og perspektivskifter, der udfordrer og giver mulighed for iagttagelse og eksperimenter. Nye generationer af Virtuel Reality overskrider grænserne for, hvad vi tidligere kunne. Spørgsmålet er så, hvad vi vil med teknologierne? Skabe simuleringer, hvor vi trygt kan udforske det ukendte og utrygge? Nye former for gamifikation, hvor den lærende synker ned i indlevelser, der tidligere var forbeholdt fantasien og store hollywoodproduktioner?

 

Læring handler om tilstedeværelse – vi kan skabe miljøer, hvor vi er simuleret tilstede i verdner vi ellers ikke har haft adgang til. Vi kan vælge og tilpasse, men det handler måske netop ikke om, at læringsmiljøerne skal tilpasse sig den enkelte. Den lærende skal altså ikke alene tilbydes et læringsmiljø, og en læringsbane, der passer til vedkommendes behov og potentialer. Men den lærende skal også komme til stede i dette læringsmiljø; være med til at skabe det. I de sammenhænge, hvor der ikke kan ske fysisk møde skal han, hun og måske især de tilbydes fjernvær og kunne realisere dette fjernværs muligheder til tilstedevær.

 
Sendt: 2018-05-08 Mere...
 

Call: LOM#20 (English): Presence and multiple realities

 

Editors: Niels Henrik Helms, nihh@phmetropol.dk and Gunver Majgaard, gum@mmmi.sdu.dk

Technology creates opportunities for the creation of new spaces and forms of presence. Simulations and change of perspectives that challenge and allow for new forms of observation and experimentation. New generations of Virtual Reality transcend the limits for what we could previously access. The question is then what we want to achieve with these technologies? Create simulations where we can explore the unknown and unsafe? New forms of gamification where the learner is immersed into experiences that were previously reserved for the imagination and major Hollywood productions?

Learning is about presence - we can create environments where we are simulated present in worlds we do not otherwise have access to. We can choose and adapt, but perhaps it is not about the learning environment adapting to the individual? The learner should not only be offered a learning environment and a learning path that fits his / her needs and potentials. But the learner must also gain a presence in the learning environment and help create it. In contexts where physical presence is not possible, the learners must be offered presence at a distance and realise the potentials of this.

 
Sendt: 2018-05-08 Mere...
 

Tema og redaktører på kommende numre af LOM

 

Oversigt over kommende temaer og redaktører i Tidsskriftet Læring og Medier

 
Sendt: 2010-11-10 Mere...
 
Flere meddelelser...

Årg. 10, Nr. 18 (2018): Systemer, portaler og platforme mellem styring og frihed

De fleste danske uddannelsesinstitutioner har inden for de senere år implementeret større it-systemer og indkøbt nye teknologier til at understøtte uddannelsesaktiviteterne. Der er først og fremmest tale om teknologiske systemer, portaler og platforme, der eksempelvis betegnes som e-læringssystemer, læringsportaler, Learning Management Systems, Virtual Learning Environments.

Inden for ungdomsuddannelsesområdet og de videregående uddannelser er e-læringssystemer såsom Moodle, Fronter, itslearning, Lectio, Blackboard og Canvas blevet implementeret, mens man på folkeskoleområdet er i gang med at udrulle Brugerportalsinitiativet, der blandt andet involverer, at samtlige folkeskoler implementerer en læringsplatform.

I dette temanummer af tidsskriftet Læring og Medier sætter vi fokus på de pædagogiske og didaktiske implikationer ved indførelsen af sådanne systemer, portaler og platfore. I temanummeret forsøger vi at belyse følgende problemstillinger:

  • Hvad er en læringsportal/en læringsplatform?
  • Hvilke rammer og mulighedsrum opstiller teknologierne?
  • Hvordan begrænser og/eller fremmer systemerne undervisernes pædagogiske og didaktiske muligheder?
  • Er der en indbygget pædagogik/didaktik i systemerne, eller skal denne rammesættes?
  • Er der tale om en “udlicitering” af pædagogiske og didaktiske metoder til systemudviklere, eller bliver pædagogikken og didaktikken sat fri på nye måder?

Indholdsfortegnelse

Artikler

Morten Misfeldt, Andreas Lindenskov Tamborg, Ane Qvortrup, Camilla Kølsen Petersen, Lærke Ørsted Svensson, Benjamin Brink Allsopp, Lone Dirckinck-Holmfeld
PDF
Christina Biber Hartz, Laura Glavind, Kristian Nøhr Jensen
PDF
Rasmus Leth Jørnø, Karsten Gynther
PDF
Francesco Caviglia, Christian Dalsgaard, Jacob Davidsen, Thomas Ryberg
PDF

Artikler uden for tema

Jesper Tække, Michael Paulsen
PDF
Dorthe Boe Danbjørg, Jane Clemensen, Pernille Stenkil Hansen, Lars Thrysøe, Mette Juel Rothmann
PDF
Willy Francisco Castro, Tom Nyvang
Vibe Jelsbak, Lillian Buus, Jonas Thorsen
PDF
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK