Meddelelser

Call: LOM#18: Systemer, portaler og platforme mellem styring og frihed

 

De fleste danske uddannelsesinstitutioner har inden for de senere år implementeret større it-systemer og indkøbt nye teknologier til at understøtte uddannelsesaktiviteterne. Der er først og fremmest tale om teknologiske systemer, portaler og platforme, der eksempelvis betegnes som e-læringssystemer, læringsportaler, Learning Management Systems, Virtual Learning Environments.

Inden for ungdomsuddannelsesområdet og de videregående uddannelser er e-læringssystemer såsom Moodle, Fronter, itslearning, Lectio, Blackboard og Canvas blevet implementeret, mens man på folkeskoleområdet er i gang med at udrulle Brugerportalsinitiativet, der blandt andet involverer, at samtlige folkeskoler implementerer en læringsplatform.

I dette temanummer af tidsskriftet Læring og Medier ønsker vi at sætte fokus på de pædagogiske og didaktiske implikationer ved indførelsen af sådanne systemer, portaler og platfore. I temanummeret ønsker vi at belyse følgende problemstillinger:

  • Hvad er en læringsportal/en læringsplatform?
  • Hvilke rammer og mulighedsrum opstiller teknologierne?
  • Hvordan begrænser og/eller fremmer systemerne undervisernes pædagogiske og didaktiske muligheder?
  • Er der en indbygget pædagogik/didaktik i systemerne, eller skal denne rammesættes?
  • Er der tale om en “udlicitering” af pædagogiske og didaktiske metoder til systemudviklere, eller bliver pædagogikken og didaktikken sat fri på nye måder?
Tidsskriftet modtager både teoretiske artikler med diskussioner af teknologier, teknologiforståelse og pædagogik/didaktik og empirisk baserede artikler om undersøgelser af og erfaringer med brug af it-systemer i pædagogiske praksisser.
 
Sendt: 2017-03-20 Mere...
 

Call: LOM#18 (English): Systems, portals and platforms between regulation and freedom

 

Within the last few years, most educational institutions have implemented large-scale IT systems to support educational activities. First and foremost, institutions have bought systems, portals or platforms, also known as Learning Management Systems or Virtual Learning Environments.

Within Danish secondary and higher education institutions, systems such as Moodle, Fronter, itslearning, Lectio, Blackboard and Canvas have been implemented. Within primary education, Danish schools are currently a part of a national initiative called “Brugerportalsinitiativet” that involves the implementation of learning platform within all Danish primary schools.

In this issue of the Learning and Media journal, we wish to focus on the pedagogical and didactical implications of introducing such systems, portals and platforms within an educational setting. This issue wishes to address the following questions:

  • What is a learning platform or a Learning Management System?
  • What opportunities does the technology offer?
  • How does the technology limit or enhance the teacher’s pedagogical opportunities?
  • Do the systems have a build-in pedagogy?
  • Do we “outsource” pedagogical and didactical methods to system developers, or does the technology expand the pedagocial and didactical freedom?

The journal accepts both theoretical papers and empirically based papers involving studies of us of IT systems in educational contexts.

 
Sendt: 2017-03-20 Mere...
 

Tema og redaktører på kommende numre af LOM

 

Oversigt over kommende temaer og redaktører i Tidsskriftet Læring og Medier

 
Sendt: 2010-11-10 Mere...
 
1 - 3 af 3 elementer
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK