Tema og redaktører på kommende numre af LOM

2010-11-10
Igangværende:

 LOM nr. 21 (forår 2019): Jubilæumsnummer - 10 år med Læring og Medier

Temaredaktører: Mikkel Godsk, Inger-Marie Christensen, Christian Dalsgaard og Lillian Buus

LOM nr. 22 (efterår 2019): Blended og online learning 

Temaredaktører: Ulla Konnerup og Christian Dalsgaard

Kommende:

LOM nr. 23 (forår 2020): Design og fabrikation 

Temaredaktører: Roland Hachmann, m.fl

LOM nr. 24 (efterår 2020): Studerendes digitale læringsstrategier 

Temaredaktører: Inger-Marie F. Christensen, m.fl

 

 

Find kontaktoplysninger på LOM-redaktører