Tema og redaktører på kommende numre af LOM

2010-11-10
Igangværende:

LOM nr. 25 (efterår 2021): Digitaliseringens dilemmaer
Temaredaktører: Jens Jørgen Hansen og Lillian Buus
Gæsteredaktør: Stig Børsen Hansen

LOM nr. 26 (forår 2022): Pædagogik og online undervisning
Temaredaktører: Mikkel Godsk, Roland Hackhmann og Christian Dalsgaard.

LOM nr. 27 (efterår 2022): Udvikling af underviseres digitale kompetencer
Temaredaktør: Mikkel Godsk, Jens Jørgen Hansen, Søren Larsen og Inger-Marie F. Christensen

Kommende:

LOM nr. 28 (forår 2023): Teknologiforståelse i uddannelsessystemet
Temaredaktører: NIels Henrik Helms, Lillian Buus, Andreas Lindenskov Tamborg og Marianne Georgsen
Inviteret gæsteredaktør. Call udsendes primo oktober 2022.

LOM nr. 29 (vinter/jan 24): Motivation, agens og teknologi
Temaredaktører: Roland Hachmann, Christian Dalsgaard. Gæsteredaktør: Maria Hvid Stenalt.
Call udsendes april 2023.

Find kontaktoplysninger på LOM-redaktører