Tema og redaktører på kommende numre af LOM

2010-11-10
Igangværende:

 

LOM nr. 20 (efterår 2018): Tilstedeværelse og flere virkeligheder - wearables, virtual reality m.m.

Temaredaktører: Niels Henrik Helms og  gæste-redaktør Gunver Majgaard (SDU)

LOM nr. 21 (forår 2019): Jubilæumsnummer - 10 år med Læring og Medier

Temaredaktører: Mikkel Godsk, Inger-Marie Christensen, Christian Dalsgaard og Lillian Buus

Kommende:

LOM nr. 22 (efterår 2019): Blended og online learning 

Temaredaktører: Ulla Konnerup og Christian Dalsgaard

LOM nr. 23 (forår 2020): Design og fabrikation 

Temaredaktører: Roland Hachmann, m.fl

LOM nr. 24 (efterår 2020): Studerendes digitale læringsstrategier 

Temaredaktører: Inger-Marie F. Christensen, m.fl

 

 

Find kontaktoplysninger på LOM-redaktører