Fokus og område

Netbaseret formidling, læring og samarbejde

Læring og Medier (LOM) er et online, open-access og peer-reviewed tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til læring, undervisning, formidling og kompetenceudvikling.

Tidsskriftet retter sig primært mod de videregående uddannelser, men orienterer sig også mod andre niveauer af uddannelsessystemet inden for læring og medier. Samtidig rummer tidsskriftet både institutionel og ikke-institutionel, formel og uformel brug af it og digitale medier til læring. Calls for papers kan være afgrænset til specifikke temaer og uddannelsesniveauer. Artikler uden for tema er også velkomne.

Tidsskriftet er samtidigt et forum for udveksling af erfaringer med brug af it og digitale medier i formidling, læring og undervisning. Målgruppen for Læring og Medier er forskere, udviklere, undervisere og studerende, der arbejder med læring og medier. Tidsskriftet har til hensigt at bidrage med et udsyn til internationale tendenser og forskning, der kan støtte en kvalitetsbaseret udvikling af området på danske og skandinaviske institutioner.

Læring og Medier udkommer to gange om året og er udelukkende tilgængeligt online.

Baggrund for LOM

Læring og Medier er en fortsættelse af Tidsskriftet for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse (udgivet i perioden 2003-2007 af Universiteternes Efter- og Videreuddannelse, UNEV). De tidligere numre udgivet i UNEV-regi er fortsat tilgængelige på Læring og Mediers websted.

Peer review-proces

Alle akademiske artikler vil blive underkastet Dobbelt-Blind- Peer-Review af et skandinavisk panel af fagfolk.

Publiceringshyppighed

Artikler i LOMs temanumre vil blive løbende udgivet. 

Artikler uden for tema vil også blive løbende udgivet, og de vil blive tilknyttet det pågældende temanummer for udgivelsesperioden. 

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Gebyrer

Tidsskriftet tager ikke gebyrer i forbindelse med bedømmelse og udgivelse af artikler.

Backup

Statsbiblioteket sikrer en backup af det udgivne materiale