Om tidsskriftet

Fokus og område

Læring og Medier (LOM) er et online, open-access og peer-reviewed tidsskrift, der udgiver videnskabelige artikler om anvendelse af it og digitale medier til læring, undervisning og kompetenceudvikling.

Tidsskriftet retter sig primært mod de videregående uddannelser, men orienterer sig også mod anvendelse af læring og medier på andre niveauer af uddannelsessystemet. Samtidig rummer tidsskriftet både institutionel og ikke-institutionel, formel og uformel brug af it og digitale medier til læring. Calls for papers kan være afgrænset til specifikke temaer og uddannelsesniveauer. Artikler uden for tema er også velkomne.

Tidsskriftet er samtidigt et forum for udveksling af erfaringer med brug af it og digitale medier til læring og undervisning. Målgruppen for Læring og Medier er forskere, udviklere, undervisere og studerende, der arbejder med læring og medier. Tidsskriftet har til hensigt at bidrage med et udsyn til internationale tendenser og forskning, der kan støtte en kvalitetsbaseret udvikling af området på danske og skandinaviske institutioner.

Læring og Medier udkommer to gange om året og er udelukkende tilgængeligt online.

Baggrund for LOM

Læring og Medier er en fortsættelse af Tidsskriftet for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse (udgivet i perioden 2003-2007 af Universiteternes Efter- og Videreuddannelse, UNEV). De tidligere numre udgivet i UNEV-regi er fortsat tilgængelige på Læring og Mediers websted.

Peer review-proces

Alle artikler vil blive underkastet Dobbelt-Blind- Peer-Review af et skandinavisk panel af fagfolk.

Temaredaktørerne vurderer indsendte artikler og kan bede om revision eller afvise artikler, hvis de ikke overholder Retningslinier for forfattere

Publiceringshyppighed

Artikler i LOMs temanumre vil blive løbende udgivet. 

Artikler uden for tema vil også blive løbende udgivet, og de vil blive tilknyttet det pågældende temanummer for udgivelsesperioden. 

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden. LOM tillader at forfatterer arkivere tidsskriftets udgivne version i institutionelle (f.eks. PURE) og faglige (f.eks. ResearchGate) arkiver. 
Vær dog opmærksom på at tidsskriftets publicerede udgave altid vil være frit tilgængelig på tidsskriftets hjemmeside (lom.dk). Arkivering andetsteds kan have negativ indflydelses på artiklens download statistik.

Gebyrer

Tidsskriftet tager ikke gebyrer i forbindelse med bedømmelse og udgivelse af artikler

Backup

Det Kgl. Bibliotek sikrer en backup af det udgivne materiale