Redaktionsgruppe

Redaktør

Inger-Marie Falgren Christensen, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet, Danmark
Lillian Buus, VIA University College, Forskningsprogram for Læring og IT, Århus, Danmark
Jens Jørgen Hansen, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet, Danmark
Roland Hachmann, Videnscenter for Almen Pædagogik og Formidling, University College Syddanmark, Danmark
Christian Dalsgaard, Aarhus Universitet, Danmark
Mikkel Godsk, ST Learning Lab, Aarhus Universitet
Niels Henrik Helms, Københavnsprofessionshøjskole, Danmark
Ulla Konnerup, Institut for Kommunikation og Psykologi, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet
Søren Larsen, Roskilde Universitet