Redaktionsgruppe


Ansvarhavende redaktør
Christian Dalsgaard
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
Mail cdalsgaard@edu.au.dk


Inger-Marie Falgren Christensen
Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet
Mail imc@sdu.dk


Lillian Buus
Forskningsprogram for Læring og IT , VIA University College
Mail libu@via.dk


Jens Jørgen Hansen
Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet
Mail jjh@sdu.dk


Roland Hachmann
Videnscenter for Almen Pædagogik og Formidling, University College Syddanmark
Mail roh@sdu.dk


Mikkel Godsk
Centre for Educational Development, Aarhus Universitet
Mail 


Marianne Georgsen
Forskningsprogrammet Professionsudvikling og uddannelsesforskning, University College Nordjylland
Mail mage@ucn.dk


Andreas Lindenskov Tamborg
Datalogisk Institut, Københavns Universitet
Mail andreas_tamborg@ind.ku.dk 


Jacob Davidsen
Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet
Mail jdavidsen@ikp.aau.dk