Redaktør

Inger-Marie Falgren Christensen, SDU Universitetspædagogik, Syddansk Universitet, Danmark
Lillian Buus, VIA University College, Enheden for Læringsdesign og Læring og IT, Århus, Danmark
Jens Jørgen Hansen, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet, Danmark
Mikala Hansbøl, FoU-miljøet Digitalisering i Skolen (DiS) Institut for Skole og Læring Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Professionshøjskolen Metropol, Danmark
Roland Hachmann, Videnscenter for Almen Pædagogik og Formidling, University College Syddanmark, Danmark
Christian Dalsgaard, Aarhus Universitet, Danmark
Mikkel Godsk, ST Learning Lab, Aarhus Universitet
Niels Henrik Helms, University College Zealand, Danmark
Ulla Konnerup, Institut for Kommunikation og Psykologi, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet
Mikkel Hvidtfeldt Andersen, IT Universitetet