LOM#21: Jubilæumsnummer - 10 år med Læring og Medier i Danmark

2018-11-12

Redaktører: Mikkel Godsk, Christian Dalsgaard, Lillian Buus og Inger-Marie F. Christensen

Tidsskriftet Læring og Medier fejrer i 2018 sit 10-års jubilæum, og i den forbindelse vil tidsskriftet sætte fokus på udvalgte temaer inden for teknologi og medier i undervisningen, der har været fremtrædende i Danmark i løbet af denne periode samt komme med et opdateret bud på state-of-the-art. LOM (og tidligere UNEV) har bl.a. sat fokus på e-læringsplatforme, e-portfolier, feedback, learning design, robotter, learning analytics, digital færdighedstræning, mobil læring, digital eksamen, virtuelle verdener, serious gaming, multimedier i undervisningen, forskningskommunikation, politik, læringsobjekter, efter- og videreuddannelse vha. e-læring, organisering og ledelse af e-læring, sprogundervisning samt samarbejde på nettet.

LOM vil i dette jubilæumsnummer sætte fokus på otte udvalgte, centrale temaer fra de seneste 10–15 år. Jubilæumsnummeret vil bestå af autoritative artikler fra inviterede eksperter inden for hvert tema. Samtidig er jubilæumsnummeret et åbent call til alle, der ønsker at bidrage inden for de nedenfor nævnte temaer.

Jubilæumsnummerets udvalgte temaer er:

 • E-læringsplatforme
 • Sociale medier
 • Video i undervisningen
 • Open education and open resources (OER, MOOC, PLE)
 • Organisering og ledelse af e-læring
 • Spil og gamification
 • Learning design
 • Virtuelle verdener og VR/AR

Jubilæumsnummerets artikler skal skabe et overblik over centrale studier og undersøgelser inden for temaet i en samlet fremstilling og tage afsæt i et mindre litteraturstudie, hvori også forskellige tilgange og begreber inden for temaet udfoldes med henblik på at identificere og diskutere centrale udfordringer og potentialer.

Artiklerne skal derfor som minimum indeholde:

 • et overbliksreview af centrale publikationer inden for temaet
 • et historisk oprids af temaet (inkl. referencer til tidligere LOM-udgivelser)
 • definition(er) af temaet
 • en diskussion af temaets rolle, berettigelse og perspektiver (fx eksempler og cases). Bemærk, at diskussionen af temaets rolle gerne må inkludere egne, relevante cases.
Vigtige datoer:
 • Interessetilkendegivelse i form af et abstract på 100 – 200 ord indsendes senest d. 10. december 2018 til Inger-Marie F. Christensen (imc@sdu.dk). Interessetilkendegivelsen skal suppleres med en kort beskrivelse af forfatterens ekspertise i feltet, en liste med 2–5 publikationer som forfatteren anser som mest centrale inden for feltet, herunder 1–2 tidligere LOM-publikationer.
 • Redaktionen tilkendegiver foreløbig accept/afslag senest d. 19. december 2018
 • Manuskript (eller medieproduktion) indsendes senest d. 25. februar 2019
 • Review sendes til forfatteren medio april 2019
 • Endeligt manuskript indsendes senest medio maj 2019
 • Temanummeret udkommer juni 2019

Abstracts sendes til: Inger-Marie F. Christensen (imc@sdu.dk)