Bedømmelse med udgangspunkt i deltageransvar - anvendelse af en reviewfase som en del af bedømmelse og videndeling i forbindelse

Forfattere

  • Poul Kragh Roskilde Universitetscenter

DOI:

https://doi.org/10.7146/unev.v4i9.4917

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 9: Evaluering og feedback i netstøttet uddannelse, sept. 2006, red. Simon Heilesen.
ISSN 1603-5518.

Artiklen tager udgangspunkt i et par forløb af et forvaltningskursus på RUC. Kurset er i de sidste to år således blevet tilrettelagt og gennemført med forskellige e-læringselementer. RUC's webbaserede kursusafviklingsplatform, eCampus, har været rammen om afvikling og kommunikation igennem kurset. Denne platform er tillige anvendt til at afholde flere kursussessioner som asynkron, skriftlig fjernundervisning og i nogle kursusgange tillige suppleret med synkrone lyd/billede elementer. Med det afsæt har der i kraft af et ønske om tydelighed i de faglige krav og med vægt på deltageransvar og videndeling, været designet og afprøvet en speciel essay- og reviewprocedure som en del af bedømmelsestilgangen. Udgangspunktet for beståelse af kurset har således været: Skriv et essay på gruppebasis, fremlæg på kurset, lav mindst to peer reviews af andre essays som enkeltdeltager - og få i øvrigt feedback på samme fra essayisterne. Vi har testet denne bedømmelsesprocedure og fundet resultaterne gode.

Downloads

Publiceret

2006-07-07

Citation/Eksport

Kragh, P. (2006). Bedømmelse med udgangspunkt i deltageransvar - anvendelse af en reviewfase som en del af bedømmelse og videndeling i forbindelse. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 4(9). https://doi.org/10.7146/unev.v4i9.4917