Formativ og summativ evaluering på nettet. Om erfaringer og tendenser

  • Simon B. Heilesen Roskilde Universitet

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 9: Evaluering og feedback i netstøttet uddannelse, sept. 2006, red. Simon Heilesen.
ISSN 1603-5518.

Artiklen søger at skitsere nogle af de muligheder og udfordringer, der ligger i den tiltagende brug af IKT-støttet/-baseret formativ og summativ evaluering, samt at se på nogle tendenser i anvendelsen af den.

Den beskæftiger sig både med "lukket" (forprogrammeret) og "åben" (deltagerstyret) interaktion, som den forekommer i såvel skriftlig, asynkron computermedieret kommunikation som i synkron, netbaseret kommunikation med lyd og levende billeder.

Publiceret
2006-07-07
Citation/Eksport
Heilesen, S. (2006). Formativ og summativ evaluering på nettet. Om erfaringer og tendenser. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 4(9). https://doi.org/10.7146/unev.v4i9.4912