IT-strategi - en didaktisk udfordring

Forfattere

  • Lillian Madsen Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/unev.v4i9.4921

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 9: Evaluering og feedback i netstøttet uddannelse, sept. 2006, red. Simon Heilesen.
ISSN 1603-5518.

Idrætsstuderende og friluftsvejledere skal kvalificere sig til at udvikle og lede aktiviteter i og på vand med forskellige målgrupper. Dette stiller krav om at opnå ”konkrete færdigheder” i vand, herunder at opnå viden om egen og andres relation til ophold i vand under vekslende forhold. Artiklen giver et bud på hvordan en studieproces kan tilrettelægges så den nødvendige viden opnås. Artiklen følger tre spor, et pædagogisk-didaktisk spor med den studerendes læreproces i fokus, et spor med fokus på udvikling af teoretisk-praktisk sammenhæng/syntese og et video-IT-spor, der fokuserer på en IKT-støttet studieproces med intens brug af IT og video. Den søger at belyse spørgsmål som: Er det muligt, i dette specielle miljø (vådt, koldt, støjende lille rum), at fremme lysten til analyse, til at opsøge viden, få en bedre kobling af praktik og teori, og at diskutere med hinanden og udvikle en mere nuanceret sproglig kompetence, der forbinder det kinæstetiske, det visuelle og det fagligt teoretiske. Artiklen gengiver kort eksempler på opgaver og studieudbytte fra udvalgte blokke af uddannelsen.

Downloads

Publiceret

2006-07-07

Citation/Eksport

Madsen, L. (2006). IT-strategi - en didaktisk udfordring. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 4(9). https://doi.org/10.7146/unev.v4i9.4921