Tema nr. 9, 2006

  • Simon Heilesen Roskilde Universitet

Resumé

Evaluering er et af tidens populære ord. Såvel de studerende på alle niveauer som deres uddannelser underkastes stedse hyppigere forskellige former for bedømmelse. I og med at en stadigt større del af undervisningen foregår med inddragelse af informations- og kommunikationsteknologier (IKT), er det naturligt, at IKT også i stigende grad kommer til at spille en rolle i evalueringen af de studerendes arbejde.

 

Publiceret
2006-07-29
Citation/Eksport
Heilesen, S. (2006). Tema nr. 9, 2006. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 4(9). https://doi.org/10.7146/unev.v4i9.4911