Tidsskriftet fortsætter som Tidsskriftet Læring og Medier (LOMT

2018-06-28

Tidsskriftet, som blev udgivet i perioden 2003-2007 af Universiteternes Efter- og Videreuddannelse, UNEV, fortsættes som Tidsskriftet Læring og Medier (LOM)