En selvskreven litteraturhistorie. Skrivebaseret læring med e-portfolio: litteraturhistorie-projektet PoLite

Forfattere

  • Sven Halse Syddansk Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/unev.v4i9.4916

Resumé

Første gang publiceret i UNEV nr. 9: Evaluering og feedback i netstøttet uddannelse, sept. 2006, red. Simon Heilesen.
ISSN 1603-5518.

Disciplinen litteraturhistorie består traditionelt af periodegennemgang og tekstlæsning. I det omtalte projekt ved tyskstudiet på SDU (på grund- og sidefagsstudiets 2. år) er periodegennemgangen og gennemgang af lærebogsstof erstattet med et skrivebaseret selvstudium struktureret efter portfolio-princippet. Der har været tale om et kraftigt stilladseret læringsforløb baseret på e-læringsplatformen Blackboard. I centrum står den studerendes analytiske læsning af lærebøger/fremstillinger samt skrivning, kommentering og udveksling af meget korte og tematisk begrænsede essays om en vifte af i forvejen definerede temaer. Læse/skrivearbejdet fører frem til timerne, hvor den erhvervede viden tages i anvendelse, idet overordnede periodespørgsmål diskuteres (refleksions-dimensionen) og litterære tekster analyseres (anvendelses-dimensionen). Essays og tekstanalyser har sideløbende kunnet indgå som øvelser i fri skriftlig sprogfærdighed, dels afleveres i et samlet portfolio som pensumreduktionsopgave. Læringsintensiteten og de deraf følgende eksamensresultater for de aktivt deltagende i projektet må indtil videre siges at have været ovenud tilfredsstillende.

Downloads

Publiceret

2006-07-07

Citation/Eksport

Halse, S. (2006). En selvskreven litteraturhistorie. Skrivebaseret læring med e-portfolio: litteraturhistorie-projektet PoLite. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 4(9). https://doi.org/10.7146/unev.v4i9.4916