Meddelelser

Nyeste nummer

Årg. 2023 Nr. 7 (2023): Sammenlignende fagdidaktik 7
Publiceret: 2023-06-23

Indledning

  • Indledning

    Torben Spanget Christensen, Peter Hobel, Martin Niss, Helle Rørbech

Responsartikler

Se alle numre

Det danske forskernetværk for sammenlignende fagdidaktik (SFD) blev oprettet ved et symposium på DPU i 2010 der blev dokumenteret i Cursiv 7 (Krogh & Nielsen, 2011). Inspirationen for netværket var de nordiske fagdidaktikkonferencer (NoFa) som siden 2007 er blevet afholdt hvert andet år.


Formålet med symposiet om sammenlignende fagdidaktik er at samle fagdidaktiske forskere inden for de almene uddannelsers centrale fagområder, dels for at etablere dialog mellem danske fagdidaktiske miljøer og dels for at undersøge de forskningsmæssige muligheder i en sammenlignende fagdidaktik (Krogh & Nielsen 2011 : 5). Sammenligningsprojektet skaber iflg. Frede V Nielsen behov for grundforskningsorienterede begrebsanalyser. Populært er det blevet formuleret, at SFD er stedet hvor det er tilladt at nørde.


Målgruppen er fagdidaktiske forskere og interesserede praktikere


Temaer for de afholdte og dokumenterede symposier
2010 Fagdidaktik i et sammenlignende perspektiv Krogh & Nielsen, 2011. (SFD 1). https://dpu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/2011-7/
2011 Muligheder, problemfelter og perspektiver i sammenlignende fagdidaktik Krogh & Nielsen, 2012. (SFD 2) https://dpu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/2012-9/
2013 Paradigmer og metateorier i SFD // Læremedier og medialisering i SFD Krogh & Holgersen, 2014. (SFD 3). https://dpu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/2014-13/
2015 Hvad betyder det nye fokus på mål og målstyring for fagdidaktikkens øvrige dimensioner? Krogh & Holgersen, 2016 (SFD 4) https://dpu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/2016-19-sammenlignende-fagdidaktik-4/
2017 Fagperspektivering i krydsfeltet mellem sammen-lignende fagdidaktik og tværfaglighed/fagligt samspil Andersen, Hobel & Holgersen, 2019 (SFD 5) https://unipress.dk/udgivelser/t/tv%C3%A6rfaglighed-og-fagligt-samspil/
2019 Fagdidaktisk vidensproduktion – samarbejder mellem forskere og praktikere i praksis Christensen, Hobel, Niss & Rørbech, (forthcoming) (SFD 6)