Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word- eller RTF- eller dokumentfilformat.
  • Angiv URL-adresser og DOI til referencerne, hvor de er tilgængelige.
  • Skriv teksten med enkelt linjeafstand, benyt en 12-punktsskrifttype og anvend kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og placer alle illustrationer, figurer og tabeller i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
  • Teksten skal opfylde de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.

Retningslinjer for forfattere

”Sammenlignende Fagdidaktik” er et tidsskrift, hvor der publiceres i forlængelse af symposier, der afholdes hvert andet år. Indbudte oplægsholdere kan således publicere ser her i forlængelse af symposierne, mens andre deltager på symposierne har muligheder for at indsende og få publiceret ’kommentarer’.

Forskere indbydes til at holde hovedoplæg og responsoplæg på et symposium. Når de er indbudt og har bekræftet, at de vil deltage, oprettes de som brugere på denne side.

Forud for symposiet indsender hovedoplægsholderne deres artikeludkast. Disse udsendes til alle deltagere på symposiet. Responsoplæg indsendes ikke inden symposiet. Både hovedoplæg og responsoplæg diskuteres på symposiet og bliver reviewet dér i kraft af kommentarer og diskussion.

Efter symposiet reviderer hovedoplægsholderne deres artikler, og responsoplægsholderne skriver deres oplæg ud som artikel. Det er muligt for andre deltagere på symposiet at skrive kommentarartikler. Ønsker man det, henvender man sig til redaktionen, hvorefter man bliver oprettet som bruger, så man kan uploade.

De indkomne artikler undergår derefter intern review. Det vil sige, at de reviewes af redaktørerne.
De reviderede artikler uploades igen. Derefter går de i blind review. Efter blind review revideres artiklerne sidste gang og uploades. De færdige artikler indgår i et nummer af tidsskriftet, der uploades på denne side.

Forfatterne skal være indforståede med, at ”Sammenlignende Fagdidaktik” er en open access-side. Det indebærer, at alle har ret til at downloade og dele artikler, så længe de krediterer forfatteren og sitet ”Sammenlignende Fagdidaktik”.

Alle artikler uploades i anonymiseret form. Først sidste upload – efter blind review – er ikke anonymiseret. I forbindelse med første upload skal forfatterne bekræfte, at
• der ikke er konfliktinteresser
• artiklen er original og ikke har været publiceret før
• artiklen ikke overstiger den foreskrevne længde
• de er indforståede med, at ”Sammenlignende fagdidaktik” er open access, og at både forfatteren og sitet har copyright
”Sammenlignende fagdidaktik” publicerer som udgangspunkt artikler på dansk, svensk og norsk. Det er dog også muligt at publicere på engelsk og tysk.

Artiklernes længde:
• hovedartiklerne er på 48.000 enheder med mellemrum
• responsartiklerne er på 36.000 enheder med mellemrum
• kommentarartiklerne på på 24.000 enheder med mellemrum
Dertil kommer abstrakt, summary, key words, referenceliste og cover sheet

Abstrakt må max være på 150 ord, engelsk summary på max 200 ord. Dertil kommer 5 key words
på både dansk og engelsk.

Artikler, der uploades på hjemmesiden efter symposierne til intern review og senere til blind review skal være anonymiserede.

Artikler uploades i word. Margen skal være 2,54 cm til alle sider. Der opereres med 3 overskriftniveauer: Artikeltitel (pkt. 18), overskrift til hovedafsnit (pkt. 16), evt.  overskrifter til underafsnit i hovedafsnit (pkt. 14). Under artikeltitel skrives ’forfatter, universitet, land’. Derefter følger abstrakt. Skriv brødteksten i Times New Roman, pkt. 12. Sæt dobbelt citationstegn om citater (og enkeltcitationstegn om citater inde i citatet). Sæt ikke citater i kursiv.

Tabeller, figurer, billeder, mv. nummereres og gives titel. Nummer og titel placeres under tabel, mv.

Indsæt ikke for mange noter og placér dem som slutnoter.

Engelsk abstract og key words indsættes efter artiklen, men før referencer. Efter engelsk abstract og key words, men stadig før referencer, indsættes acknowledgements.

Referencer: Anvend APA 7.

Cover sheet: Titel, undertitel. Forfatters navn, stilling, ansættelsessted, ORCID, kontakt (emailadresse). Cover sheet uploades først i forbindelse med den sidste upload af artiklen.

Slå ikke orddeling til. Sæt ikke sidehoved og sidetal ind.

SFD's reviewpolitik:
Siden det første SFD-symposium i 2011 har reviewpolitikken været som følger:
Symposiets planlægningsgruppen inviterer fire forskere til at holde hovedoplæggene på symposiet. Hovedoplægsholderne skriver førsteudkast til deres artikler inden symposiet, og de udsendes til deltagerne ligeledes inden symposiet. Planlægningsgruppen inviterer endvidere otte forskere til at være respondenter til hovedoplæggene på symposiet. Deres oplæg udsendes ikke inden symposiet.

På symposiet fremlægger hovedoplægsholderne deres artikler, og respondenterne giver respons.
Første review af hovedoplæg foregår dermed i og med symposiet. Respondenterne reviewer hovedoplæggene, og i den efterfølgende diskussion er det symposiet, der reviewer såvel hovedoplæggene som responsen.

Efter symposiet opdaterer hovedoplægsholderne deres artikler, og disse udsendes til deltagerne, og på baggrund af de opdaterede udgaver skriver respondenterne deres artikler. De øvrige deltagere har mulighed for at indsende kommentarartikler.

Andet review er internt: Planlægningsgruppen, som overgår til at være redaktionsgruppe, giver respons til såvel hovedoplæggene som til responsartiklerne og kommentarartiklerne. På baggrund af denne respons reviderer forfatterne deres artikler.

Derefter skriver planlægningsgruppen en indledning til artiklerne, der dels sætter symposiets tema i perspektiv, dels introducerer til de enkelte artikler.

Endelig følger den tredje reviewrunde. Alle artikler og indledningen sendes i blind review, og på baggrund af denne reviderer og færdiggør forfatterne deres artikler. Redaktionsgruppen gennemser til sidst det samlede manuskript, inden det publiceres.

Hovedartikler

Hovedoplægsholderne indsender deres udkast til hovedartikler forud for symposiet, som rundsendes til deltagerne. Efter symposiet reviderer hovedoplægsholderne deres artikler, som derefter undergår  internt review ved tidsskriftsredaktørerne. Hovedoplægsholderne reviderer deres artikler på baggrund af det interne review, hvorefter artiklerne går i blind review. Efter blind review revideres artiklerne en sidste gang og uploades. De færdige artikler indgår i et nummer af tidsskriftet, der uploades på denne side.

Responsartikler

Efter symposiet skriver responsoplægsholderne skriver deres oplæg ud som artikler. De indkomne artikler undergår derefter intern review ved tidsskriftsredaktørerne. De reviderede artikler uploades igen, hvorefter de i blind review. Efter blind review revideres artiklerne sidste gang og uploades. De færdige artikler indgår i et nummer af tidsskriftet, der uploades på denne side.

Kommentarartikler

Efter symposiet er det muligt for deltagere på symposiet at skrive kommentarartikler. Ønsker man det, henvender man sig til redaktionen, hvorefter man bliver oprettet som bruger, så man kan uploade. De indkomne kommentarartikler undergår derefter intern review. Det vil sige, at de reviewes af redaktørerne. De reviderede artikler uploades igen. Derefter går de i blind review. Efter blind review revideres artiklerne sidste gang og uploades. De færdige artikler indgår i et nummer af tidsskriftet, der uploades på denne side.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.