Invitation til ottende symposium for sammenlignende fagdidaktik

2022-12-05

Sammenlingende fagdidaktik som forskningsfelt genbesøgt. SFD i 13 år

Hermed indbydes til SFD8, der afholdes 29. og 30. november 2023 på DPU/Emdrup.

Symposiet genbesøger den sammenlignende fagdidaktik (SFD) på den måde, at fire forskere/forskerteams fremlægger et forskningsprojekt, de har deltaget i eller deltager i, og præsenterer det i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv og i dialog med den sammenlignende fagdidaktiske tradition som den kommer til udtryk i symposierækken og specielt i programmatiske artikler fra de første symposier.

Symposiet adresserer dermed spørgsmålet om ’sammenlignende fagdidaktik’ som forskningskategori og forskningsfelt. Hvad kan kategorien bidrage med, og hvad åbner den for i forskningen?

Mere uddybet call og program udsendes senere.

Har du spørgsmål, kontakt Peter Hobel, peterhobel@sdu.dk