Det ottende symposium for sammenlignende fagdidaktik: Program og tilmelding

2023-08-25

Symposium i sammenlignende fagdidaktik 8: Sammenlignende fagdidaktik som forskningsfelt genbesøgt. SFD i 13 år.

Symposiet afholdes på DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Tilmelding: https://events.au.dk/sammenlignendefagdidaktik

 

Onsdag d. 29. november 2023 lokale D 165

9.30- 10.00    Ankomst. Kaffe/te croissant

10.00-10.10    velkomst

Hovedoplæg:

10.10-11.00    Marie Louise Molbæk (KP): Scenariedidaktik i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv

11.00-11.50    Kristine Kabel (DPU), Lene Storgaard Brok (VIA) og Mette Vedsgaard (Nationalt Videncenter for Læsning): Grammatikundervisning - på tværs af sprog

11.50-12.40    Frokost

Responsoplæg:

12.40-13.00    Charlotte Krog Skott (Absalon)

13.00-13.20    Jesper Sjöström (Malmø universitet)

13.20-13.30    kort pause

13.30-13.50    Line Krogager Andersen (SDU)

13.50-14.10   Francesco Caviglia (AU)

14.10-14.30 Kaffe og frugt

Diskussioner:

14.30-16.00    Gruppe- og plenumdiskussion

 

Torsdag d. 30. november lokale D170

9.00-9.30        Ankomst kaffe/te og croissant

9.30-9.40        Introduktion til dagen

Hovedoplæg:

9.40-10.30      Ane Qvortrup (SDU): Den pædagogiske dimension i undervisnings- og uddannelsesfag  

                        – empiriske eller analytiske enheder i den sammenlignende fagdidaktiks komparation

10.30-11.00    Kaffe/te

11.00-11.50    Niklas Gericke (Karlstad universitet):Undervisning för hållbar ütvickling från ett

                        komparativt ämnesdidaktiskt perspektiv

11.50-12.40    Frokost

Responsoplæg:

12.40-13.00    Dorthe Carlsen (UCSyd)

13.00-13.20    Søren Nygaard Drejer (SDU)

13.20-13.30    Kort pause

13.30-13.50    Mikkel Stovgaard (DPU)

13.50-14.10    Dorte Ruge (UCL)

14.10-14.30    Kaffe og frugt

Debat:

14.30-15.15    Paneldebat mellem hovedoplægsholderne

15.15-15.50    Debat i plenum

15.50-16.00    Afslutning og orientering om publicering af artikler