Højere ordens-tænkning i samfundsfag anskuet i et elevperspektiv

Respons til Anders Stig Christensens & Nora Mathés artikel “Higher order thinking in social science education – an empirical study with classroom observations from Denmark and Norway”

Forfattere

  • Vibeke Christensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/sammenlignendefagdidaktik.v2023i7.138204

Nøgleord:

Højere ordens-tænkning, Kritisk tænkning, Problemløsning, Undersøgelsesbaseret undervisning, Fagdidaktik

Resumé

Artiklen argumenterer for, at en udvidelse af den kognitive forståelse af højere ordens-tænkning i sociokulturel retning vil kunne styrke grundlaget for lærerens stilladsering og elevernes udvikling af højere ordens-tænkning i samfundsfagsundervisningen. Indledningsvist undersøges og diskuteres begrebet højere ordens-tænkning i et teoretisk perspektiv, hvilket leder frem til en forståelse af, at højere ordens-tænkning er produktiv (og altså ikke kun reproduktiv) tænkning, der omfatter både kritisk tænkning og problemløsning. Derefter argumenteres der for, at en undersøgende tilgang til undervisning styrker problemløsning og elevagens og potentialerne eksemplificeres gennem analyse af empiriske data fra samfundsfagsundervisningen i en dansk og en norsk udskolingsklasse. Afslutningsvis viser analyser af læreplanerne for samfundsfag, at det problemløsende aspekt af højere ordens-tænkning er nedtonet til fordel for kritisk tænkning, hvilket kunne indikere en fagspecifik forståelse af begrebet.

Referencer

Se referencer i artiklen.

Downloads

Publiceret

2023-06-22

Citation/Eksport

Christensen, V. (2023). Højere ordens-tænkning i samfundsfag anskuet i et elevperspektiv: Respons til Anders Stig Christensens & Nora Mathés artikel “Higher order thinking in social science education – an empirical study with classroom observations from Denmark and Norway”. Sammenlignende Fagdidaktik, 2023(7), 125–136. https://doi.org/10.7146/sammenlignendefagdidaktik.v2023i7.138204