Kompetenceudviklende dybdelæring gennem design og evaluering af praktisk arbejde i geografi på læreruddannelsen

Forfattere

  • Jesper Heidemann Langhoff

DOI:

https://doi.org/10.7146/sammenlignendefagdidaktik.v2023i7.138209

Nøgleord:

Dybdelæring, Naturfaglige kompetencer, Formativ evaluering, Problembaseret læring, Geografisk naturfagsdidaktik, Naturvidenskabelige metoder, Geografi på læreruddannelsen

Resumé

Skolens bundne fælles prøve i naturfagene efter 9. klasse er udfordret af, at lærerne har svært ved at evaluere elevernes fire naturfaglige kompetencer, og at eleverne mestrer kompetencer på et overvejende overfladisk niveau og har svært ved at designe og gennemføre egne undersøgelser. Denne artikel sætter fokus på mulighederne for kompetenceudviklende dybdelæring gennem design og evaluering af praktisk arbejde i geografi på læreruddannelsen. De foreløbige resultater fra et treårigt aktionsstudie indikerer, at studerendes design, afprøvning og evaluering af egne undervisningsforløb og -aktiviteter med praktisk arbejde åbner op for kompetenceudviklende dybdelæring, lærerfaglig selvstændighed og en evalueringspraksis for undersøgende og praktisk arbejde. Men også at læringsudbyttet af problembaserede undervisningsforløb er størst, når de vekselvirker med andre undervisningsforløb, hvor færdigheder og naturvidenskabelige metoder introduceres og trænes. Endeligt kan genstandsfeltet genbesøgt, hvor eksempelvis samme lokalitet besøges mere end en gang, motivere dybdelæring, når ny læring opnået siden sidste besøg kommer i spil.

Referencer

Se referencer i artiklen.

Downloads

Publiceret

2023-06-22

Citation/Eksport

Langhoff, J. H. (2023). Kompetenceudviklende dybdelæring gennem design og evaluering af praktisk arbejde i geografi på læreruddannelsen. Sammenlignende Fagdidaktik, 2023(7), 187–210. https://doi.org/10.7146/sammenlignendefagdidaktik.v2023i7.138209