Formativ evaluering gør matematik (kultur)relevant for eleven – en kommentar til Højgaard og Niss’ artikel

Forfattere

  • Bjørn Friis Johannsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/sammenlignendefagdidaktik.v2023i7.138207

Nøgleord:

Kulturrelevant fagdidaktik, Antiracistisk og kønsbevidst pædagogik, Naturfagsdidaktik, Formativ evaluering, Matematikdidaktik

Resumé

Denne kommentar diskuterer Tomas Højgaard og Mogens Niss’ formative evalueringsideal som er centreret om matematikfaget og spørger hvordan et tilsvarende formativt evalueringsideal ser ud, hvis det i stedet centreres om eleven. Svaret, der findes, er, at et sådant ideal vil trække på teoribygning om kulturrelevant, kritisk raceteoretisk og feministisk pædagogik og være udgangspunkt for en matematik- eller fagdidaktik, som bruger faget som professionsfagligt redskab for at nå et mål, der i stor udstrækning handler om at hjælpe eleven til at finde ud af at bruge fagene til at informere sit perspektiv med. Skolen og fagets projekt handler da om at frisætte eleven fra undertrykkelse og at sætte eleven i stand til at udfordre den herskende sociale orden. Det kan et evalueringsideal, der centreres om faget, ikke.

Referencer

Se referencer i artiklen.

Downloads

Publiceret

2023-06-22

Citation/Eksport

Johannsen, B. F. (2023). Formativ evaluering gør matematik (kultur)relevant for eleven – en kommentar til Højgaard og Niss’ artikel. Sammenlignende Fagdidaktik, 2023(7), 157–170. https://doi.org/10.7146/sammenlignendefagdidaktik.v2023i7.138207