Det syvende symposium for Sammenlignende Fagdidaktik har været afholdt

2021-11-28

Det syvende Symposium for Sammenlignende Fagdidaktik blev afholdt d. 25. og 26. november 2021 på RUC. 

Symposiets artikler forventes publiceret i 2022.