Skriveudvikling, skriveridentitet og ekspansion

Respons til Kabel, Bundsgaard & Bremholm: ”Elevers tidlige skriveudvikling”

Forfattere

  • Søren Nygaard Drejer

DOI:

https://doi.org/10.7146/sammenlignendefagdidaktik.v2023i7.138210

Nøgleord:

Skriveudvikling, Skriveridentitet, Ekspansion

Resumé

Artiklen er respons til Kabel, Bundsgaard og Bremholm: ”Elevers tidlige skriveudvikling”. Responsartiklen tager udgangspunkt i en sociokulturel forståelse af skriveudvikling og peger på, at Kabel, Bundsgaard og Bremholms model for tidlig skriveudvikling bidrager til at udfylde et forskningsmæssigt videnshul, samt at modellen kan bidrage til at udvikle en skrivedidaktisk praksis med hensyn til indskolingselevers skriveudvikling. Responsartiklen foreslår to supplementer for undersøgelsen af den tidlige skriveudvikling, der yderligere vil kunne nuancere analyserne: for det første at analysen af den tidlige skriveudvikling suppleres med en undersøgelse af skriveridentitet, og for det andet at den statistiske undersøgelse af forekomster af lingvistiske ressourcer i de tidligere elevtekster suppleres af en analyse af elevernes brug af indholdselementer gennem ekspansionsbegrebet. Endelig peger responsartiklen kritisk på, at der kan opstå en spænding mellem på den ene side den lineære model for skriveudvikling, der ligger i skriveudviklingsmodellen, og på den anden side de konkrete, individuelle, ofte ikke-lineære skriveudviklinger.

Referencer

Se referencer i artiklen.

Downloads

Publiceret

2023-06-22

Citation/Eksport

Drejer, S. N. (2023). Skriveudvikling, skriveridentitet og ekspansion: Respons til Kabel, Bundsgaard & Bremholm: ”Elevers tidlige skriveudvikling”. Sammenlignende Fagdidaktik, 2023(7), 211–226. https://doi.org/10.7146/sammenlignendefagdidaktik.v2023i7.138210