Tidsskrift.dk


Tidsskrift.dk er Det Kgl. Biblioteks nationale portal for publicering af faglige, videnskabelige- og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst. Basen indholder primært danske videnskabelige tidsskrifter.
Portalens materialer kan læses, udskrives og downloades til privat brug, samt til studie- og forskningsformål. Nyere materiale vil blive tilføjet efterhånden, som nye tidsskrifter kommer til, og udgiverne tillader adgang til det.

Faglige- og videnskabelige tidsskrifter:

» Aktualitet - Litteratur, kultur og medier
» Arbejdspapirer, Professionshøjskolen Metropol
» Bibliotekshistorie
» Carl Nielsen Studies
» Culture and History
» Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
» Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse
» Fortid og Nutid
» Forum for Idræt
» Fra Krig og Fred
» Fra Ribe Amt
» Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger
» Geografisk Tidsskrift
» Historie
» Historisk Tidsskrift
» Historisk Årbog for Roskilde Amt
» Jernbanehistorie
» Kierkegaardiana
» Kvinder Køn og Forskning
» Ledelse og Erhvervsøkonomi
» MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik
» NanoVidenskab KU
» Nationaløkonomisk Tidsskrift 
» NJWLS (Nordic Journal of Working Life Studies)
» Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab
» Politica
» Politik
» Prototyper – Studier i Design
» Rambam. Tidsskrift for jødisk kultur og forskning
» Res cogitans
» Revue Romane
» Scandinavian Political Studies
» SIGNS
» Skriftserien Socialt Arbejde
» Social Interaction. Video-Based Studies of Human Sociality
» Studier i læreruddannelse og -profession
» Sundhedsprofessionelle studier
» Sønderjydske Årbøger
» Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling
» Tidsskriftet Antropologi
» Torture JournalKulturtidsskrifter:

» Bogvennen
» Magasin fra Det Kongelige Bibliotek

Registre:

» Dansk Varemærketidende
» Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene

Årbøger:

» Københavns Universitets Årbog

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle

Carl Nielsen Studies

Internationalt, videnskabeligt, engelsksproget periodicum af årbogskarakter, men udkommende uregelmæssigt, udg. af Det Kongelige Bibliotek siden 2003, med Niels Krabbe, leder af Carl Nielsen Udgaven og senere Dansk Center for Musikudgivelse som hovedredaktør. Skiftende medredaktører.

Ledere (editorials), afhandlinger, rapporter (bl.a. om løbende udgivelser) og anmeldelser. Carl Nielsen Bibliography 1985-1995 i vol. I; 1996-2003 i II; 2004-2007 i III; 2008 i IV; 2009-2011 i V.

5 bind udk.: Volume I, 2003; II, 2005; III, 2008; IV, 2009; V, 2012; VI udk. i 2015. Særbind: Nordic Music Editions. Symposium 1-2 September 2005. Proceedings ed. by Niels Krabbe. 2006.

Culture & History KU: student research papers

Culture and History er et online tidsskrift, der publicerer artikler forfattet af studerende ved Saxo-Instituttet, Københavns Universitet. Tidsskriftet udkommer både som temanumre og blandede numre og redigeres af en fast redaktion, evt. i samarbejde med gæsteredaktører, som i fællesskab tager stilling til indkomne forslag og sørger for evt. fagfællebedømmelse.

1 - 2 af 2 elementer