Årg. 31 Nr. 1 (2010): Ungdom

					Se Årg. 31 Nr. 1 (2010): Ungdom

Dette temanummer sætter luppen på begrebet ’ungdom’ og de unges liv i en erkendelse af, der er behov for undersøgelser og indkredsninger af, hvad det vil sige at være ung i dag. Der lægges ud med en oversigtsartikel, der sætter fokus på ungdomsforskningen som perspektiv og mulighed, og derefter en artikel der tager et udviklingspsykologisk perspektiv og som er med til at gøre op med myter og vanetænkning omkring unge. Unges uddannelsesvalg, deres deltagelse i aktiviteterne på skolerne samt et eventuelt frafald er i fokus i de næste to tekster. Efterfølgende artikel sætter fokus på unges forhold til arbejdslivet og specielt, hvorfor nogle unge har svært ved at gøre deres ønsker til realiteter, mens hhv. overgangen fra barne- til ungdomsliv og unges brug af Facebook og internetmediet til iscenesættelser er fokuspunkterne i artiklerne efter.

Ensomhed i et ungdomsperspektiv er derefter omdrejningspunktet for de næste to artikler, før blikket vendes mod unge danskeres seksuelle liv. At det er vigtigt at se kronisk syge unge som netop unge og ikke børn eller voksne argumenteres der for i næste tekst mens scenen flyttes til Grønland i de følgende to artikler, der undersøger hhv. en gruppe grønlandske unges tanker og ønsker om trivsel i deres tilværelse og hvordan episodisk vold kan forstås som symptom på strukturel vold. I den efterfølgende tekst undersøges forholdet mellem unges biologiske alder og oplevede subjektive alder, mens drenge og pigers opfattelse af sig selv samt forældrenes indflydelse på de unges selvopfattelse er temaet i en anden artikel. Slutteligt bringes en tekst, der diskuterer den traditionelle udlægning af Aristoteles’ lære om sjælen og argumenterer for en anden tilgang, der samtidig kan ses som et forskningsmæssigt nybrud i forståelsen af Aristoteles. Endelig bringes der en essay-anmeldelse af en antologi, der sætter fokus på inklusion og eksklusion.

Publiceret: 2010-07-31

Introduktion

Artikler

Abstracts - English