KRONISK SYG – MEN FØRST OG FREMMEST UNG

  • Dorthe Meinike Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Rigshospitalet
  • Grete Theilmann Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Rigshospitalet
  • Kirsten A. Boisen Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Rigshospitalet
Nøgleord: Ungdom, Kroniske sygdomme

Resumé

Omkring 10 % af unge lider af kroniske sygdomme, og dette kan give særlige udfordringer. Disse udfordringer overses ofte, såvel i sundhedsvæsenet som i samfundet. Kronisk sygdom kan give en ekstra belastning i forhold til den psykologiske og sociale udvikling, alle unge gennemgår, og særligt tilknytningen til forældrene kan belastes af tidligt opstået sygdom. De fleste syge unge formår alligevel at udvikle sig normalt og kan opnå særlige erfaringer og ressourcer i forhold til andre unge. Til trods for de forskelligheder, der ses ved forskellige diagnoser, har kroniske syge unge dog flest fællestræk, og da de fleste sygdomme hver for sig er sjældne, vil et fællessyn på kronisk syge unge øge vores viden og erfaringer vedrørende denne gruppe patienter.

Forfatterbiografier

Dorthe Meinike, Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Rigshospitalet

Dorthe Meinike er cand.psych., deltidsansat ved Ungdomsmedicinsk Videnscenter, som er et treårigt, tværfagligt projekt på Rigshospitalet finansieret af Egmont Fonden. Formålet er at skabe bedre vilkår for unge med kroniske og alvorlige sygdomme og gøre de unge til aktive medspillere i deres behandling

Grete Theilmann, Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Rigshospitalet

Grete Teilmann er læge, ph.d., deltidsansat ved Ungdomsmedicinsk Videnscenter, som er et treårigt, tværfagligt projekt på Rigshospitalet finansieret af Egmont Fonden. Formålet er at skabe bedre vilkår for unge med kroniske og alvorlige sygdomme og gøre de unge til aktive medspillere i deres behandling

Kirsten A. Boisen, Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Rigshospitalet

Kirsten A. Boisen er speciallæge, ph.d., deltidsansat ved Ungdomsmedicinsk Videnscenter, som er et treårigt, tværfagligt projekt på Rigshospitalet finansieret af Egmont Fonden. Formålet er at skabe bedre vilkår for unge med kroniske og alvorlige sygdomme og gøre de unge til aktive medspillere i deres behandling

Publiceret
2010-07-31
Citation/Eksport
Meinike, D., Theilmann, G., & A. Boisen, K. (2010). KRONISK SYG – MEN FØRST OG FREMMEST UNG. Psyke & Logos, 31(1), 10. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8458
Sektion
Artikler