PÅ TÆRSKLEN TIL ET UNGDOMSLIV social identitet og fremmelighed

  • Ditte Alexandra Winther-Lindqvist Institut for læring på DPU, Aarhus Universitet
Nøgleord: Ungdom, Social identitet

Resumé

Her fremlægges et kulturhistorisk-virksomhedsteoretisk perspektiv på, hvordan sociale identiteter forhandles og kommunikeres ud fra værdier om fremmelighed blandt 6. klasseselever i overgangen til 7. klasse på en ny skole. I institutionsskiftet forhandles identiteter og deres hierarkiske positioner mellem eleverne via venskaber og bestemte aktiviteter og anti-aktiviteter, som de dominerende virksomheder. Her foreslås en almen overgangsmodel med fire faser: positionering, afrunding, selvpræsentation og (dis)integration som specificeres ud fra en gruppe 12-13-årige piger som case. Hvorvidt pigerne lykkedes med at skabe populære sociale identititer i overgangen, afhænger af deres succes med at overbevise andre om deres autenticitet som tilhørende en særlig version af ungdommelighed.

Forfatterbiografi

Ditte Alexandra Winther-Lindqvist, Institut for læring på DPU, Aarhus Universitet

Ditte A. Winther-Lindqvist er adjunkt i Læringsteori, ved Institut for læring på DPU, Aarhus Universitet

Publiceret
2010-07-31
Citation/Eksport
Winther-Lindqvist, D. (2010). PÅ TÆRSKLEN TIL ET UNGDOMSLIV social identitet og fremmelighed. Psyke & Logos, 31(1), 27. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8453
Sektion
Artikler