Unge, sprog og begrebsdannelse ? - Den ”Gotiske” knude eller ”Unge” i ordets ”egentlige” forstand

  • Torben Bechmann Jensen Institut for Psykologi, Københavns Universitet
Nøgleord: Ungdom, Sprog, Begrebsdannelse

Resumé

Man er nødt til at tro på ordets magt. Ellers ender vi i tom sarkasme og menneskeforagtende kynisme. Eller i tavshed.” Carsten Jensen i Politiken søndag d. 14. februar 2010

”Sprog er jo ikke virkelighed. Sprog er vores primære måde at tolke virkeligheden på. Derfor: Jo mere bevidste vi er om sproget, jo større mulighed skulle vi have for at forstå de sammenhænge, både de store og de små. Dem vi selv sidder i.” (Borum 1989)

Både Carsten Jensen og Poul Borum er/var forfattere og litterater. På den måde er det lidet overraskende, at de begge har været/er optagede af netop sproget og sprogbrugen; ligesom det er oplagt, at der i ovenstående citater, opfordres til en opmærksom og varsom omgang med det, som vi kalder sprog.

Forfatterbiografi

Torben Bechmann Jensen, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Torben Bechmann Jensen er cand.psych. Ph.d. Lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Publiceret
2010-07-31
Citation/Eksport
Bechmann Jensen, T. (2010). Unge, sprog og begrebsdannelse ? - Den ”Gotiske” knude eller ”Unge” i ordets ”egentlige” forstand. Psyke & Logos, 31(1), 23. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8449
Sektion
Artikler