”Som at noget lettede …” Strukturel vold og unge i Paamiut i Kalaallit Nunaat

Forfattere

  • Mia Glendøs
  • Peter Berliner Københavns Universitet Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Nøgleord:

Ungdom, Strukturel vold, Kalaallit Nunaat

Resumé

Den høje voldsrate i Kalaallit Nunaat (Grønland) forklares ofte ud fra alkoholmisbrug og affektive handlinger. I denne artikel vises det gennem en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, at den episodiske vold må forstås som symptomer på strukturel vold. Den strukturelle vold er en kontekst, der fremmer følelser af magtesløshed, social isolation, undgåelse af konflikter og undertrykkelse af følelser – indtil de eksploderer i konkret vold. Den strukturelle vold både legitimerer og forstår den konkrete vold, men den åbner også for interventioner, der kan ændre netop den strukturelle vold. Den strukturelle vold er skadelig for unge, da den fremmer og legitimerer vold. Community mobiliseringsprojektet Paamiut Asasara har vist gode resultater med at sænke antallet af husspektakler samt med at styrke ikke-voldelig konfliktløsning. Dette bidrager til at ændre opvækstvilkårene og livsvilkår for de unge.

Forfatterbiografier

Mia Glendøs

Mia Glendøs er Cand. Psych

Peter Berliner, Københavns Universitet Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Peter Berliner er lektor i psykologi, Københavns Universitet og professor MSO ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) - Forskningsprogrammet Diversitet, Kultur og Forandring

Downloads

Publiceret

2010-07-31

Citation/Eksport

Glendøs, M., & Berliner, P. (2010). ”Som at noget lettede …” Strukturel vold og unge i Paamiut i Kalaallit Nunaat. Psyke & Logos, 31(1), 23. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8460

Nummer

Sektion

Artikler