Oplevet subjektiv alder, kultur, køn og forældredynamik hos unge

  • Kristine Jensen de López Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
  • Giselle Christoffersen Department of Health Science and Technology, Aalborg Universitet
Nøgleord: Ungdom, Subjektiv alder, Kronologisk alder, Risikoadfærd

Resumé

Sig mig, hvor gammel du er, og jeg skal fortælle dig, om du føler dig yngre eller ældre, end du er.

Ungdomsperioden er ofte kendetegnet ved den unges deltagelse i voksenlignende adfærd og risikoadfærd. Fænomenet oplevet subjektiv alder kan anses som et udtryk for den unges psykologiske modenhed og velværd. I følgende tværsnitsstudie af 321 danske unge i alderen 12-21 år undersøger vi en række forskellige typer risikoadfærd i forhold til henholdsvis den kronologiske og den oplevede subjektive alder. I lighed med resultater fra en canadisk undersøgelse fandt vi en positiv sammenhæng mellem subjektiv og kronologiske alder og en tendens til, at ungdomsperioden karakteriseres af flere transitionsperioder, hvor den unge henholdsvis føler sig yngre eller ældre end sin kronologiske alder. Sammenlignet med canadiske studier ses der kulturelle forskelle hos henholdsvis piger og drenge i forhold til, hvorvidt risikoadfærd korrelerer med den subjektivt oplevede alder. Forældrenes involvering i de unges hverdagsliv korrelerer negativt med de unges subjektivt oplevede alder. Der diskuteres muligheden af, fænomenet subjektivt oplevede alder kan anses som et komponent, der afspejler unges psykologiske velværd og fænomenet kan anvendes som markør for, hvorvidt en ung person enten er labil i forhold til at indgå i risikoadfærd eller den unge trives inden for en bestemt type familiedynamik.

Forfatterbiografier

Kristine Jensen de López, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Kristine Jensen de López er lektor i udviklingspsykologi ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet og leder af forskningsenheden CPU.

Giselle Christoffersen, Department of Health Science and Technology, Aalborg Universitet

Giselle Christoffersen er cand. psych., ph.d. fellow ved Center for Sensory-Motor Interaction (SMI), Department of Health Science and Technology, Aalborg Universitet

Publiceret
2010-07-31
Citation/Eksport
Jensen de López, K., & Christoffersen, G. (2010). Oplevet subjektiv alder, kultur, køn og forældredynamik hos unge. Psyke & Logos, 31(1), 19. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8461
Sektion
Artikler