Identitetskonstruktion på Facebook – en kvalitativ undersøgelse af unges brug af det sociale online -netværk Facebook

  • Clara Møhl Schack Institut for psykologi, Københavns Universitet
Nøgleord: Ungdom, Identitetskonstruktion, Facebook

Resumé

Det væsentlige fokus i denne artikel er unges selvpræsentation på Facebook, og hvorledes denne proces påvirker den enkeltes identitet. Goffmans klassiske teori får i denne sammenhæng fornyet mening i belysningen af identitetskonstruktion på Facebook og gør det muligt at tale om begrebet personal facebook front, der refererer til individets adfærd på Facebook, der adskiller sig fra vedkommendes offline adfærd, idet individet får en højere grad af kontrol over egne signaler. Denne øgede kontrol over sin fremtoning gør det muligt at konstruere en socialt ønskelig identitet, der indfanges med begrebet hopedfor-possible-selves (Marcus og Nuricus, 1986). Udviklingen af disse hoped-for-possible-selves kan illustreres ved et feedbacksystem, der beskriver en gensidig dynamik mellem individets selv-koncept og den identitet, der præsenteres på Facebook. Denne artikel afdækker begrebet hoped-for-possible-selves i en mindre begrebsafklarende kvalitativ undersøgelse af de personlige kvaliteter og personlighedstræk, der karakteriserer disse hoped-for-possible-selves.

Endvidere undersøges det, hvordan Facebook kan forstås som en konkret kontekst, indenfor hvilken individet får en mulighed for at skabe og lege med særlige personlighedstræk. Denne proces kan forstås som en udvidelse af individers mulighed for at udvikle en socialt ønsket identitet, og på baggrund af dette kan man argumentere for en empowerment af personligheden.

Forfatterbiografi

Clara Møhl Schack, Institut for psykologi, Københavns Universitet

Clara Møhl Schack er specialestuderende ved Institut for psykologi, Københavns Universitet

Publiceret
2010-07-31
Citation/Eksport
Møhl Schack, C. (2010). Identitetskonstruktion på Facebook – en kvalitativ undersøgelse af unges brug af det sociale online -netværk Facebook. Psyke & Logos, 31(1), 19. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8454
Sektion
Artikler