Situerede perspektiver på ungdom, uddannelsespolitik og frafald i erhvervsuddannelserne

Forfattere

  • Charlotte Jonasson Psykologisk Institut, Århus Universitet
  • Jacob Klitmøller Psykologisk Institut, Århus Universitet
  • Lisbeth Grønborg Psykologisk Institut, Århus Universitet

Nøgleord:

Ungdom, Uddannelsespolitik, Erhvervsuddannelser

Resumé

Uddannelse er en af de centrale aktiviteter, som samfundet forventer, at unge mennesker tager del i. En stor del af unge uddannes på erhvervsskoler, som oplever højt frafald og lav prestige. Forskning i erhvervsuddannelserne generelt og frafaldet fra dem i særdeleshed har modtaget meget lidt forskningsmæssig opmærksomhed, samtidig med at der er en stigende politisk interesse i at administrere frafaldet. Artiklen viser med udgangspunkt i erhvervsuddannelserne, hvordan ungdom, uddannelsespolitik og frafald er gensidigt konstituerende begreber, der skaber bestemte forståelser af, hvad erhvervsskolepraksis er, og hvad der kendetegner frafaldne unge. Artiklen diskuterer nødvendigheden af at betragte frafald fra erhvervsuddannelsesområdet i et situeret perspektiv, hvor erhvervsskoleelevernes deltagelse i social praksis er udgangspunktet for at forstå frafald og uddannelse. Artiklen udgør således, med bud på empiriske spørgsmål, en mulig rammesætning af en situeret analyse af frafald på erhvervsuddannelserne.

Forfatterbiografier

Charlotte Jonasson, Psykologisk Institut, Århus Universitet

Charlotte Jonasson er mag.art. og ph.d.-studerende, Psykologisk Institut, Århus Universitet

 

Jacob Klitmøller, Psykologisk Institut, Århus Universitet

Jacob Klitmøller er cand.psych. og ph.d.-studerende, Psykologisk Institut, Århus Universitet

Lisbeth Grønborg, Psykologisk Institut, Århus Universitet

Lisbeth Grønborg er cand.psych. og ph.d.-studerende, Psykologisk Institut, Århus Universitet

Downloads

Publiceret

2010-07-31

Citation/Eksport

Jonasson, C., Klitmøller, J., & Grønborg, L. (2010). Situerede perspektiver på ungdom, uddannelsespolitik og frafald i erhvervsuddannelserne. Psyke & Logos, 31(1), 20. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8450

Nummer

Sektion

Artikler