Unges perspektiver på fællesskaber og uddannelses - forløb på tekniske skolers erhvervsuddannelse

  • Liselotte Ingholt Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.
  • Betina Bang Sørensen Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.
  • Tine Curtis Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.
  • Vibeke Asmussen Frank Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
Nøgleord: Ungdom, Fællesskaber og uddannelses, Tekniske skolers erhvervsuddannelse

Resumé

Artiklen bygger på 22 kvalitative interviews med unge, der går eller har gået på forskellige erhvervsuddannelser på tekniske skoler i Danmark, og den omhandler deres perspektiver på fællesskab og uddannelsesforløb.

Den teoretiske ramme er social praksisteori og kritisk psykologi, og de væsentligste begreber er praksisfællesskab og institutionelle deltagelsesbaner og personlige deltagerbaner.

I interviewene peger de unge på, at de har forventning og forhåbning om udvikling af nye fællesskaber og venskaber ved starten på den nye uddannelse. Erhvervsuddannelsernes institutionelle deltagelsesbaner åbner dog overvejende for deltagelse i fagligt orienterede fællesskaber. Tekniske skoler skaber ikke rammer for udvikling af et socialt liv for de unge efter skoletid på samme vis som fx gymnasierne. De unge går derfor hver til sit efter skoletid, og dermed sker en opdeling og adskillelse af skoleliv og fritidsliv, hvor de unges forhåbninger om udvikling af nye venskaber ikke imødekommes. I artiklen vises, hvordan forskellige unge udvikler deres deltagelse på teknisk skole med større eller mindre engagement og seriøsitet. Der argumenteres for, at skolelivet bør organiseres, så de sociale relationer styrkes, hvilket kan betyde, at de unge har lyst til at møde hver dag. Dette kan muligvis reducere frafaldet på erhvervsuddannelserne.

Forfatterbiografier

Liselotte Ingholt, Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Liselotte Ingholt er cand.mag. i psykologi og pædagogik, ph.d., forsker og projektleder for Projekt Forebyggelse på Tekniske Skoler, TrygFondens Forebyggelsescenter ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Betina Bang Sørensen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Betina Bang Sørensen er cand.pæd. i antropologi og videnskabelig assistent ved Projekt Forebyggelse på Tekniske Skoler, TrygFondens Forebyggelsescenter ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Tine Curtis, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Tine Curtis er mag.art., ph.d., forskningsleder og centerchef for TrygFondens Forebyggelsescenter ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Vibeke Asmussen Frank, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Vibeke Asmussen Frank er cand.phil. i etnografi, ph.d. og centerleder ved Center for Rusmiddelforskning,

Aarhus Universitet.

Publiceret
2010-07-31
Citation/Eksport
Ingholt, L., Bang Sørensen, B., Curtis, T., & Asmussen Frank, V. (2010). Unges perspektiver på fællesskaber og uddannelses - forløb på tekniske skolers erhvervsuddannelse. Psyke & Logos, 31(1), 18. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8451
Sektion
Artikler