UNGDOM og de unges liv

  • Bo Møhl Psykiatrisk Klinik, Neurocentret, Rigshospitalet
  • Jytte Bang
Nøgleord: Ungdom

Resumé

Det er ikke svært i daglig tale at definere ungdom – alle ved, at det er en tidsperiode mellem barndom og voksenliv. Det er imidlertid mere vanskeligt at formulere en præcis videnskabelig definition af ungdom, idet ungdomsbegrebet varierer fra tid til anden og fra kultur til kultur. John Gillis har i Youth and History (1974) beskrevet ungdom som en specifik socialgruppe med sin egen funktion og position i samfundet, og det er netop i bestemmelsen af dette, at vi kommer i vanskeligheder. I stort set alle kulturer er voksenlivet defineret ved, at man kan stifte egen familie, samt principielt via sin arbejdskraft at kunne brødføde denne. I visse kulturer bliver børn imidlertid tidligt sat i arbejde og derfor er et af de primære kriterier for voksen status muligheden for familiedannelse. At der eksisterer undtagelser fra denne definition er tydeligt, når man ser på teenagegraviditeter – ”de unge mødre” – og på det faktum, at mennesker i den vestlige verden får bør senere og senere, når de er ude over den ”første ungdom”. Samtidig med, at ungdommen varer længere og længere, når man ser på livsstil og voksnes mennesker selvfremstilling.

Forfatterbiografier

Bo Møhl, Psykiatrisk Klinik, Neurocentret, Rigshospitalet

Bo Møhl er cand.mag. & cand.psych. og er ansat som ledende psykolog på Psykiatrisk Klinik, Neurocentret, Rigshospitalet og medlem af redaktionen af Psyke & Logos

Jytte Bang
Publiceret
2010-07-31
Citation/Eksport
Møhl, B., & Bang, J. (2010). UNGDOM og de unges liv. Psyke & Logos, 31(1), 6. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8445
Sektion
Introduktion