Unges liv og muligheder – deltagende aktionsforskning i Paamiut

  • Laila Wattar Brown University Harvard University
  • Sandrine Fanous Næstved Kommune, Børne- og Ungeafdelingen
  • Peter Berliner Københavns Universitet Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
Nøgleord: Ungdom, Paamiut Youth Voice (PYV), Aktionsforskningsprojekt, Trivsel og deltagelse

Resumé

Paamiut Youth Voice (PYV) er et deltagende aktionsforskningsprojekt (Participatory Action Research, PAR), gennemført med de unge i Paamiut, Kalaallit Nunaat (Grønland). Målet med projektet er at undersøge de unges visioner om og ønsker til, hvordan trivsel og deltagelse kan øges. Projektet blev udviklet og iværksat som en del af det overordnende community mobiliseringsprojekt, Paamiut Asasara, og blev baseret på et lokalt formuleret ønske om viden om – og inddragelse af – de unge. Der blev efterspurgt forskning i, hvordan man bedre kan integrere de unge i samfundet, øge deres generelle trivsel, mindske social eksklusion, samt øge deres oplevelse af samhørighed i samfundet. 61 unge i alderen 12-24 deltog i forskningsprojektet. De unges opfattelse og oplevelse af trivsel blev undersøgt, med særlig fokus på individuelle og community-styrker og ressourcer, samt deres ideer og drømme om, hvordan trivsel og deltagelse kan øges. De unge deltog i fokusgruppeinterviews, individuelle interviews, udfyldelse af et spørgeskema, arrangering af et borgermøde samt i overvejelser omkring undersøgelsens metode og design og analysen af data. Analysen af data pegede på en række vigtige betingelser for at øge de unges trivsel, og de unges ønsker om social samhørighed, social støtte og åben kommunikation, samt fritidsaktiviteter. Desuden udtrykte de unge ønsker om muligheder for rådgivning samt bedre muligheder for arbejde.

Forfatterbiografier

Laila Wattar, Brown University Harvard University

Laila Wattar, Cand.Psych. Forskningsassistent ved Brown University og Harvard University.

Sandrine Fanous, Næstved Kommune, Børne- og Ungeafdelingen

Sandrine Fanous, Cand. psych. Næstved Kommune, Børne- og Ungeafdelingen

Peter Berliner, Københavns Universitet Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Peter Berliner er lektor i psykologi, Københavns Universitet og professor MSO ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) - Forskningsprogrammet Diversitet, Kultur og Forandring

Publiceret
2010-07-31
Citation/Eksport
Wattar, L., Fanous, S., & Berliner, P. (2010). Unges liv og muligheder – deltagende aktionsforskning i Paamiut. Psyke & Logos, 31(1), 24. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8459
Sektion
Artikler