Ensomhed i ungdommen: Når sociale relationer bliver asociale

  • Louise Margrethe Pedersen Akademikernes A-kasse, Århus
Nøgleord: Ungdom, Ensomhed, Varesamfund

Resumé

Ensomhed i ungdommen kan forårsages af den måde, hvorpå ungdommen strukturelt set positioneres i varesamfundet. Varesamfundets arbejdsmæssige samkvemsformer domineres af intersubjektiv fremmedgørelse, som reelt grunder i en varegørelse af sociale relationer. Karaktersystemet i folkeskolen reproducerer disse varegørelsesprocesser strukturelt set og er derigennem medvirkende årsag til, at kvaliteten af de sociale relationer lærer-elev og elev-elev imellem nedbrydes i praksis. Varegørelse af relationer i praksis kan gøre det meget vanskeligt for den unge at realisere intimitet. En sådan praksiskonflikt vil kunne interioriseres over tid og dermed blive en psykisk konflikt; en motivkonflikt. Intimitet vil følgelig blive endnu vanskeligere at realisere, og ensomhed vil uretmæssigt fremstå som resultat af intrapsykisk dysfunktion

Forfatterbiografi

Louise Margrethe Pedersen, Akademikernes A-kasse, Århus

Louise Margrethe Pedersen er cand. psych. og arbejder som konsulent hos Akademikernes A-kasse, Århus

Publiceret
2010-07-31
Citation/Eksport
Pedersen, L. (2010). Ensomhed i ungdommen: Når sociale relationer bliver asociale. Psyke & Logos, 31(1), 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8455
Sektion
Artikler