Unges selvopfattelse, køn og forældrestil

Forfattere

  • Ole Michael Spaten Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
  • Nadia Christiansen Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
  • Julie Rahbek Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
  • Linda Engholm Bøytler Rahbek Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
  • Sara Dahl-Jensen Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
  • Maj-Brit Lyngsaa Ovesen Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Nøgleord:

Ungdom, Opdragelsesstil, Selvopfattelse

Resumé

Hvordan opfatter drenge og piger sig selv, og hvorledes påvirker forældrenes opdragelsesstil de unges selvopfattelse? Selv om de unge interagerer i en bred vifte af sociale sammenhænge, der kan skabe forvirring og frustration, viser undersøgelser, at danske unge generelt har en positiv selvopfattelse. I denne undersøgelse deltog 216 unge fra 9. klasse og 3.g. De udfyldte to internationale validerede spørgeskemaer “Self-Perception Profile for Adolescents” (SPPA) og ”Authoritative Parenting Measure” (APM). Vores resultater viser, at drengene vurderer sig selv højere end piger på områderne skole kompetence, atletisk kompetence, fysisk fremtræden og globalt selvværd, mens pigerne kun betragter sig selv højere på domænet adfærd. I denne artikel vil det blive diskuteret, hvordan vi kan forstå disse kønsforskelle. Desuden er der fundet en forskel i den måde drenge og piger er opdraget på. Der ses, at en større andel af drengene end pigerne er opdraget under den permissive opdragelsesstil, som er karakteriseret ved lav kontrol. Denne artikel forsøger at belyse baggrunden for disse fund og sammenligner resultaterne af tidligere forskning på området, ligeledes vil kulturelle forskelle blive inddraget.

Forfatterbiografier

Ole Michael Spaten, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Ole Michael Spaten er adjunkt, psykologi, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet; han dannede i 2008 gruppen: ”Unge, identitet i samfund”

Nadia Christiansen, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Nadia Christiansen, forskningsassistent, psykologi, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet og tilknyttet gruppen ”Unge, identitet i samfund”

 

Julie Rahbek, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Julie Rahbek, forskningsassistent, psykologi, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet og tilknyttet gruppen ”Unge, identitet i samfund”

Linda Engholm Bøytler Rahbek, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Linda Engholm Bøytler Rahbek, forskningsassistent, psykologi, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet og tilknyttet gruppen ”Unge, identitet i samfund”

 

Sara Dahl-Jensen, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Sara Dahl-Jensen, forskningsassistent, psykologi, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet og tilknyttet gruppen ”Unge, identitet i samfund”

Maj-Brit Lyngsaa Ovesen, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Maj-Brit Lyngsaa Ovesen, forskningsassistent, psykologi, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet og tilknyttet gruppen ”Unge,

Downloads

Publiceret

2010-07-31

Citation/Eksport

Spaten, O. M., Christiansen, N., Rahbek, J., Engholm Bøytler Rahbek, L., Dahl-Jensen, S., & Lyngsaa Ovesen, M.-B. (2010). Unges selvopfattelse, køn og forældrestil. Psyke & Logos, 31(1), 29. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8462

Nummer

Sektion

Artikler