Arbejdets fravær og nærvær i moderne ungdom

  • Lene Larsen Institut for psykologi og uddannelsesforskning, Roskilde Universitet
Nøgleord: Ungdom, Arbejde, Unges orienteringsforsøg

Resumé

Inden for ungdomsforskningen skelnes der typisk mellem unge og ungdom som et hhv. psykologisk, socialt og kulturelt fænomen. I denne artikel tages der udgangspunkt i et teoretisk begreb om arbejde til forståelse af unges orienteringsforsøg. Udgangspunktet er, at valget af uddannelse og arbejde er et vigtigt led i den proces, det er at blive voksen i det moderne samfund, ligesom det samlede samfundsmæssige arbejde, herunder lønarbejdet, er konstituerende for det voksensamfund, de unge er på vej til at blive en del af. Den historisk skabte og øgede afstand mellem barndom og arbejds- og voksenlivet betyder, at de unges adgang til arbejdet udskydes, og arbejdet er mere fraværende for moderne børn og unge end for nogle generationer siden. Gennem en arbejdsteoretisk begrebssætning åbnes for en opfattelse af arbejde som grundlæggende for kvalifikations- og socialiseringsprocessen. Dette giver adgang en forståelse af unges arbejdssubjektivitet og dennes betydning for deres valgprocesser i forbindelse med valget af uddannelse og arbejde, hvilke er langt mere komplekse, end den politiske og samfundsmæssige diskurs lægger op til. Gennem to analyseeksempler vises, hvordan arbejdet kan være konkret og abstrakt fraværende og nærværende som fremtidshorisont for forskellige unge.

Forfatterbiografi

Lene Larsen, Institut for psykologi og uddannelsesforskning, Roskilde Universitet

Lene Larsen Cand.mag. i dansk og pædagogik Ph.d. i uddannelsesforskning, Lektor ved Institut for psykologi og uddannelsesforskning, Roskilde Universitet

Publiceret
2010-07-31
Citation/Eksport
Larsen, L. (2010). Arbejdets fravær og nærvær i moderne ungdom. Psyke & Logos, 31(1), 22. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8452
Sektion
Artikler