Fra Forskningsbaseret Uddannelse til Forsknings-Undervisnings-Integration – i modeller og praksis

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v18i35.136285

Resumé

Universiteternes to hovedaktiviteter er forskning og uddannelse. I praksis opleves de to aktiviteter af mange forskere og studerende som adskilte størrelser. Siden 2014 har Københavns Universitet haft særligt fokus på Forsknings-Baseret-Undervisning (FBU) og fra 2016 på at øge Forsknings-Undervisnings-Integration (FUI) gennem fordeling af midler til lidt over 50 FUI-eksperimenter på alle fakulteter. Ambitionen er at opnå en tættere kobling mellem forskning og undervisning, der tilgodeser både studerendes læring og forskningsmæssig videnskabelse. Vi undersøger og evaluerer forløbet fra 2014 og til i dag. Anledningen er, at øget integration ikke er uden dilemmaer, når man har ambitioner om udvikling og samtidig vil give plads til diversitet mellem fag. Vi fremhæver, at eksperimenter og videndelingen efterhånden bidrager til integration samtidig med, at der fortsat skal være plads til mange forskellige måder at praktisere FUI på. To sidegevinster er, at eksperimenterne initierer studenteraktiverende undervisningsformer og faciliterer videndeling på tværs af fag og fakulteter.

Referencer

Ballentine, M., Floyd, S., McChesney, I., Boyd, K. & Bond, RR. (2022). Research-Teaching Nexus Toolkit. Ulster University. https://doi.org/10.21251/m9qv-1e84

Bowden, J.A. & Marton, F. (1998). The University of Learning. London: Kogan Page. https://doi.org/10.1108/et.1999.41.5.ii.2

Brew, A. (2013). Understanding the scope of undergraduate research: A framework for curricular and pedagogical decision-making. Higher Education 66(5), s. 603-618. DOI: 10.1007/s10734-013-9624-x. https://doi.org/10.1007/s10734-013-9624-x

Brew, A., & Mantai, L. (2017). Academic's perception of the challenges and barriers to implementing research-based experiences for undergraduates. Teaching in Higher Education 22(5), s. 551-568. https://doi.org/10.1080/13562517.2016.1273216

Chang, H. (2005). Turning an undergraduate class into a professional research community. Teaching in Higher Education, 10(3), 387-394. https://doi.org/10.1080/13562510500122339

Damsholt, T., Jensen, H. N., & Rump, C. Ø. (2018). Integration af forskning og undervisning: udfordringer og muligheder for fælles videnskabelse. I: T. Damsholt, H. N. Jensen, & C. Ø. Rump (red.), Videnskabelse på universitetet: Veje til integration af forskning og undervisning (s. 13-30). Frederiksberg. Samfundslitteratur.

Damsholt, T. & Sandberg, M. (2018a). De frække spørgsmål, den gode investering eller noget, der passer ad helvedes til - underviseres perspektiver på forsknings-undervisnings-integration. I: Damsholt, T., Jensen, H. N., & Rump, C. Ø. (Red.). Videnskabelse på universitetet: Veje til integration af forskning og undervisning (s. 59-93). Frederiksberg. Samfundslitteratur.

Damsholt, T. & Sandberg, M. (2018b). Af lyst eller nød - En etnologisk undersøgelse af integration mellem forskning og undervisning i praksis. Københavns Universitet. https://static-curis.ku.dk/portal/files/213594738/AF_LYST_ELLER_N_D_ELEKTRONISK_VERSION_2.pdf

Dysthe, O. et al. (2006). Multivoiced supervision of Master's students: a case study of alternative supervision practices in higher education. Studies in Higher Education 31(3), s. 299-318. https://doi.org/10.1080/03075070600680562

Elken, M. & Wollscheid, S. (2016). The relationship between research and education: typologies and indicators. A literature review. Oslo: NIFU. Report 2016:8.

Fung, D. (2017). Connected Curriculum for Higher Education. UCL Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt1qnw8nf

Gøtz, P. (2018). Om at snige forskning ind i undervisningen på færdighedsorienterede kurser. I: Damsholt, T., Jensen, H. N., & Rump, C. Ø. (red.). Videnskabelse på universitetet: Veje til integration af forskning og undervisning (s. 97-113). Frederiksberg. Samfundslitteratur.

Healey, M. (2005). Linking research and teaching: Exploring disciplinary spaces and the role of inquiry-based learning. I: R. Barnett (Red.). Reshaping the University: New Relationships between Research, Scholarship and Teaching (s. 67-78). Maidenhead: McGraw Hill/Open University Press.

Healey, M. & Jenkins, A. (2009). Developing Undergraduate Research and Inquiry. York: Higher Education Academy.

Ingemann, J.H. et al. (2022). Kvalitative undersøgelser i praksis. Viden om mennesker og samfund. (2. udg.) Frederiksberg. Samfundslitteratur.

Jensen, H.N. (2018). Klyngevejledning som bindeled mellem forskning og undervisning. I: Damsholt, T., Jensen, H. N., & Rump, C. Ø. (Red.). Videnskabelse på universitetet: Veje til integration af forskning og undervisning (s. 197-216). Frederiksberg. Samfundslitteratur.

Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (2011): Etnologiskt fältarbeta. Lund, Studentlitteratur.

Katan, L.H. & Baarts, C. (2021). Improving Student Learning Through Inquiry-Based Reading. Teaching in Higher Education. https://doi.org/10.1080/13562517.2021.1872529

Katan, L. H., & Baarts, C. A. (2020). Inquiry-based Reading: Towards a conception of reading as a research method. Arts and Humanities in Higher Education, 19(1), 58-75. https://doi.org/10.1177/1474022218760261

Københavns Universitet (2017). Talent og samarbejde - Strategi 2023. København. Københavns Universitet. https://om.ku.dk/strategi2023/strategi_2023_DK_print.pdf

Launsø, L., Olsen, L., & Rieper, O. (2017). Forskning om og med mennesker. Forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning (7 udg.). Kbh.: Munksgaard.

Lillejord, S. & Dysthe, O. (2008). Productive learning practice - a theoretical discussion based on two cases. Journal of Education and Work, 21(1), 75-89. https://doi.org/10.1080/13639080801957154

Madsen, L.M. & Windsløw, C. (2009). Relations between teaching and research in physical geography and mathematics in research-intensive universities. International Journal of Science and Mathematics Education, 7(4), 741-763. https://doi.org/10.1007/s10763-008-9134-y

Downloads

Publiceret

2023-11-01

Citation/Eksport

Jensen, H. N., & Damsholt, T. (2023). Fra Forskningsbaseret Uddannelse til Forsknings-Undervisnings-Integration – i modeller og praksis. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 18(35). https://doi.org/10.7146/dut.v18i35.136285