https://tidsskrift.dk/dut/issue/feed Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 2023-02-06T10:03:53+01:00 Lotte Dyhrberg O'Neill LDO@sdu.dk Open Journal Systems Forskning i og udvikling af universitetsundervisning og -pædagogik https://tidsskrift.dk/dut/article/view/131719 Pandemins påverkan på universitetslärares pedagogiska praktik 2022-04-05T09:54:03+02:00 Marie Leijon marie.leijon@mau.se Martin Stigmar martin.stigmar@mau.se <p>I artikeln utforskas hur universitetslärares pedagogiska praktik har påverkats av den digitala omställningen under pandemin. Vi diskuterar särskilt kunskapsområden som digitala medier, design av fysisk och digital lärandemiljö, arbetsmiljö, riskbedömning, tillgänglighet och sociala relationer. Resultatet, som bygger på pilotstudien ”The Corona Crash Course” och aktuell forskning, visar att de kunskapsområden som tydliggjorts under den digitala omställningen främst handlar om genomförande av undervisning. Två nya kunskapsområden har identifierats: arbetsmiljö och riskbedömning. Nu behövs tid för reflektion och stöd så att universitetslärare kan utveckla en postpandemisk praktik som vilar på vetenskaplig grund.</p> 2022-10-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://tidsskrift.dk/dut/article/view/131907 Materialitet, kropslighed og kommunikation i legeeksperimenter på tværs af uddannelser 2022-03-23T17:41:43+01:00 Kim Holflod kimh@edu.au.dk Mathias Sune Berg masb@kp.dk <p>Formålet med denne artikel er at undersøge og diskutere legende tilgange til læring i samarbejde på tværs af pædagog- og læreruddannelsen med afsæt i legeeksperimenter i ”BA-Lab”, der udvikles som et legende sted og rum for kollaborativ, kreativ og dialogisk udvikling af og refleksion over bachelorprojekter. Artiklen viser med metodologisk inspiration fra Design-Based Research, hvordan ”BA-Lab” som iterative legeeksperimenter gennemført i 2021 skaber nye rum for studerendes handling og deltagelse på tværs af professions- og uddannelsesgrænser. Dette udfoldes i tre overordnede temaer om 1) ”Legeframing” og kommunikative strategier, 2) Legeeksperimenter med kropslighed og følelser og 3) Legematerialer i relationelle og refleksive perspektiver. Til sidst diskuteres kollaborativ og tværgående udvikling af BA-Lab i relation til designprincipper som fælles sprog for pædagogisk udvikling og eksperimenteren samt pædagogiske implikationer, muligheder og opmærksomheder for (legende) videregående uddannelse.</p> 2022-10-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://tidsskrift.dk/dut/article/view/132715 The ideal philosophy student 2022-06-15T10:13:10+02:00 Andrea Fransiska Møller Gregersen andreagregersen@hotmail.com Henriette Tolstrup Holmegaard htholmegaard@ind.ku.dk <p>This paper investigates students’ transition into a bachelor’s programme of philosophy. The aim is to explore the meeting of the norms and expectations of student performances within the study programme and students’ identity negotiations when presented with these norms and expectations. Drawing on ideas of identities as performative and recognition practices as central to students’ abilities to navigate the norms, the study analyses what is entailed in the constructions of the ‘ideal’ philosophy students. The analysis builds on data produced through qualitative methods, including interviews, fieldwork and video-diaries. The analysis shows that the ‘ideal’ philosophy student is expected to demonstrate dedication and an ability to immerse themself in the content matter, while refraining from becoming absorbed in career prospects. Ideal philosophy identities performed confidence and were able to argue indisputably when engaging in discussions both in and outside teaching. Consequently, insecurity and incompetence were produced as side-effects, with a clear gendered pattern. Implications for higher education are discussed.</p> 2022-10-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://tidsskrift.dk/dut/article/view/132130 Clinical problem-based medical education: A social identity perspective on learning. 2022-05-18T13:20:28+02:00 Nicolaj Johansson nijo@hst.aau.dk Susanne Nøhr susanne.noehr@rn.dk Tine Lass Klitgaard tine.klitgaard@rn.dk Diana Stentoft diana.stentoft@gmail.com Henrik Vardinghus-Nielsen hvn@hst.aau.dk <p>Medical education programs are responsible for educating medical students to meet the demands of a complex and fast-changing healthcare system, that requires competent, reflective, robust, and engaged students who can collaborate in interdisciplinary settings. In this article, we examine and discuss how social identities affect medical students’ learning approaches regarding how, what, and why they learn in clinical problem-based medical education. We conducted an ethnographic study at Aalborg University Hospital, involving 7 medical students for 240 hours of participant observation and 8 hours of semi-structured interviews. During the analysis, we found that medical students’ social identities as well as the clinical problem-based practice were strongly associated with how, what, and why they learn. We highlight that there is a very fine balance to be found between the assumed and assigned social identities in clinical problem-based medical education if a learning outcome of high quality is to be ensured.</p> 2022-10-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://tidsskrift.dk/dut/article/view/129425 Emotionelt arbejde og læring i asynkron peer-feedback 2022-09-01T22:55:58+02:00 Helle Merete Nordentoft hmn@edu.au.dk Karen Louise Møller klmoeller@au.dk <p>Tidligere forskning i peer-feedback har fokuseret på, hvordan kognitive og indholdsmæssige frem for emotionelle forhold har betydning for studerendes læring. Denne artikel undersøger sammenhænge mellem deres læring og det det emotionelle arbejde, der kan være forbundet med asynkron peer-feedback via Screencast. I et emotionssociologisk perspektiv undersøger vi med afsæt i tre fokusgruppeinterviews, hvordan informanterne oplever at få og give peer-feedback til en ”usynlig” modtager. Resultaterne viser, at asynkron peer-feedback har et stort lærings-potentiale, hvor studerende får indsigt i egne opgaver gennem indblik i medstuderendes arbejde. Følgende tre emotionelle balancer præger deres peer-feedback og emotionelle arbejde: 1. At udvise personligt nærvær samtidig med faglig distance. 2. At integrere egne forventninger med modtagers. 3. At balancere faglig sikkerhed og usikkerhed. Vi sammenfatter disse fund i en dialogisk model, der kan anvendes i kvalificeringen af studerendes arbejde med peer-feedback på synkrone møder før og efter asynkron peer-feedback.</p> 2022-10-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://tidsskrift.dk/dut/article/view/131931 Effektevaluering af adjunktuddannelse i en programteoretisk ramme – et casestudie 2022-06-30T12:12:19+02:00 Marianne Ellegaard mell@kp.dk Kristian Kildemoes Foss krfo@kp.dk <p>Vi evaluerede lektorkvalificeringsforløbet på Københavns Professionshøjskole (KP), efter at alle elementer i denne havde været udbudt mindst én gang (ca. 1 år), med henblik på at vurdere hele forløbets sammensætning samt få input til evt. revision. Vi valgte at lave denne evaluering i en programteoretisk ramme, hvor vi så på lektorkvalificeringen som en intervention beregnet på at øge kvaliteten af og samarbejdet om undervisningen på KP. Vi formulerede derfor de ønskede effekter og rettede evalueringsspørgsmålene mod at undersøge 1) om programmet har de ønskede effekter; 2) hvilke justeringer eller andre handlinger der evt. bør foretages.</p> <p>I denne artikel præsenterer vi som det første resultat programteorien for KP’s lektorkvalificering og diskuterer vores begrundelser for og erfaringer med at bruge programteori som ramme for evaluering af denne type program. Herudover analyserer vi udvalgte resultater, som er centrale for vores programteori, og diskuterer, om disse giver os anledning til at genbesøge programteorien.</p> 2022-10-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://tidsskrift.dk/dut/article/view/129713 Oecon-uddannelsen på AAUBS - Pluralisme og Problem-based learning 2022-06-17T14:43:47+02:00 Finn Olesen finn@business.aau.dk Mogens Ove Madsen mom@business.aau.dk <p>Med den seneste internationale finanskrise i 2007/8 som baggrund har der fra forskellig side været sat et særligt fokus på, om de studerende nu bliver undervist i økonomi på den mest givende måde. Hvilke fortællinger om økonomi skal de studerende præsenteres for? Og hvilke undervisningsmæssig tilgange er mest hensigtsmæssige i henseende til at få de studerende gjort til selvstændige og kritisk reflekterende kandidater i økonomi? På Aalborg University Business School har vi i mange år forfulgt en pluralistisk tilgang. Vi bestræber os på at give de økonomistuderende en så fyldig værktøjskasse som muligt indeholdende forskellige økonomiske teorirammer og en flerhed af metoder, ligesom de gives flere muligheder for at skrive projekter i løbet af studiet. Problembaseret læring i Aalborg er velafprøvet og har i virkeligheden været på banen mange år før der blev efterlyst nye undervisningsformer inden for økonomi.</p> 2022-10-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://tidsskrift.dk/dut/article/view/133878 Værdiskabende workshops – trin for trin 2022-08-30T13:59:29+02:00 Pernille Stenkil Hansen pha@sdu.dk <p>Herunder anmeldes: Wirenfeldt Jensen, T., &amp; Albrechtsen, C. (2022). Værdiskabende workshops: Trin for trin. Samfundslitteratur.</p> <p>Står du og evt. dine kolleger over for at skulle forberede og afholde en workshop, så er der hjælp at hente i bogen ”Værdiskabende workshops – trin for trin”. Bogen henvender sig til alle – lige fra de uerfarne workshopledere, travle projektledere til undervisere, der bare gerne vil have en kortfattet og konkret indføring til, hvordan en værdiskabende workshop kan gennemføres fra start til slut.</p> 2022-10-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://tidsskrift.dk/dut/article/view/134460 Digitale læringsrum 2022-10-28T15:58:32+02:00 Jens Jørgen Hansen jjh@sdu.dk <p>Herunder anmeldes ”Digitale læringsrum” af Christian Dalsgaard &amp; Thomas Ryberg.</p> 2022-10-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://tidsskrift.dk/dut/article/view/134459 Nu har du også mulighed for at debattere i DUT 2022-10-28T15:53:21+02:00 Lotte Dyhrberg O'Neill LDO@sdu.dk 2022-10-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://tidsskrift.dk/dut/article/view/134461 Kolofon 2022-10-28T16:03:09+02:00 Trine Langberg Grønfeldt trig@sdu.dk 2022-10-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift