Pædagogisk kompetenceudvikling på de videregående uddannelser

Forfattere

  • Hanne Nexø Jensen Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v18i34.136298

Resumé

Madelung, B. (2022). Pædagogisk kompetenceudvikling på videregående uddannelser. Frederiksberg. Frydenlund.

Er du ansvarlig for pædagogisk kompetenceudvikling, og/eller er du underviser, der gerne vil for­stå rammerne for egne muligheder for pædagogisk opkvalificering, kan håndbogen Pædagogisk kompetenceudvikling på videregående uddannelser give nye indsigter og inspiration. I bogen er anlagt et holistisk syn i form af institutionel og organisatorisk kontekstualisering af pædagogisk udviklingsarbejde. Ens konkrete kontekst er vigtig at afkode for at forstå samspillet mellem organisation, ledelse og underviser. Bogen er teoretisk funderet og med øvelser undervejs, der kan bruges til at ”’oversætte” teorierne til egen praksis. Dertil kommer præsentation af mange konkrete værktøjer.   

Referencer

Dreyfus, H. & Dreyfus, S. (1999). Mesterlære og eksperters læring. I Nielsen, K. & Kvale, S. Mesterlære - læring som social praksis. København. Hans Reitzels Forlag.

Jones, S., Lefoe, G., Harvey, M., & Ryland, K. (2012). Distributed leadership: a collaborative framework for academics, executives and professionals in higher education. Journal of Higher Education Policy & Management 34(1), 67-78. https://doi.org/10.1080/1360080X.2012.642334

Kugel, P. (1993). How Professors Develop as Teachers. Studies in Higher Education, 18(3), 315-328. https://doi.org/10.1080/03075079312331382241

McKenzie, J., & Egea, K. (2015). Sustaining an institutional first year experience strategy: a distributed leadership approach. præsenteret ved STARS, Students Transitions Achievement Retention & Success, Melbourne. http://www.unistars.org/papers/STARS2015/10C.pdf

Mårtensson, K., Roxå, T. & Olsson, T. (2011). Developing a quality culture through the Scholarship of Teaching and Learning. Higher Education Research & Development, 30(1), 51-62. https://doi.org/10.1080/07294360.2011.536972

Røvik, K.A. (2007). Trender og translasjoner: ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo. Universitetsforlaget.

Schein, E. H. (1994). Organisationsledelse og kultur. Valmuen.

Senge, P. (da. 1999). Den femte disciplin. Aarhus. Klim.

Weick, K. E. (1976). Educational Organizations as Loosely Coupled Systems. Administrative Science Quarterly, 21(1), 1-19. https://doi.org/10.2307/2391875

Downloads

Publiceret

2023-05-01

Citation/Eksport

Jensen, H. N. (2023). Pædagogisk kompetenceudvikling på de videregående uddannelser. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 18(34), 74–77. https://doi.org/10.7146/dut.v18i34.136298