Fokus og område

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift har som mål at være publiceringskanal for forskere inden for området universitetspædagogik samt undervisere, udviklere og administratorer ansat på de højere læreanstalter.

Vi modtager bidrag som baseres på empiri, teorier, begreber, metoder og erfaringer af relevans for universitetspædagogik bredt, dvs. i forhold til bachelor, kandidat-, master- og ph.d.-uddannelser, åbne uddannelser, samt universiteternes efteruddannelser.

Tidsskriftet blev etableret i 2006 af Dansk Universitetspædagogisk Netværk.

 

Artikelgenrer

Tidsskriftet arbejder med følgende typer artikler.

- Videnskabelige artikler

- Faglige artikler

- DUT Guide

- Anmeldelser

Det er vigtigt at forfattere - inden de indsender en artikel - læser om artikeltyper og bedømmelseskriterier

 

Peer review-proces

Videnskabelige artikler undergår blind peer-review.

Faglige artikler undergår også blind peer-review (omend redaktionen gør opmærksom på, at faglige artikler ikke er pointgivende hvad angår den bibliometriske forskningsindikator).

DUT Guide bedømmes af en redaktør samt en fagfælle i åbent review. 

 

Publiceringshyppighed

To numre per år, forår og efterår. 

 

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

 

Gebyrer

Vi tager ikke gebyr for at bedømme og udgive artikler.

 

Arkivering af udgivne artikler

Statsbiblioteket arkiverer vores materiale.

 

Grøn Open Access

Articles may be uploaded in institutional repositories if the author is required to so as part of a grant or institutional requirement. 

 

Bidragyder

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN)