Om tidsskriftet

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift er et videnskabeligt tidsskrift, der udkommer elektronisk med open access.

Tidsskriftet publicerer forskning, som belyser kvaliteten på uddannelse, læring og undervisning ved universiteter og højskoler. Artikler er hovedsageligt konceptuelt-, empirisk- og praksisbaseret, men der publiceres også boganmeldelser af nye og relevante bøger.

DUT læses af forskere og undervisere fra alle discipliner indenfor højere uddannelse. Artikler er som hovedregel på dansk, men der publiceres også bidrag på norsk, svensk og engelsk.


Fokus og område

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift har som mål at være publiceringskanal for forskere inden for området universitetspædagogik samt undervisere, udviklere og administratorer ansat på de højere læreanstalter.

Vi modtager bidrag som baseres på empiri, teorier, begreber, metoder og erfaringer af relevans for universitetspædagogik bredt, dvs. i forhold til bachelor, kandidat-, master- og ph.d.-uddannelser, åbne uddannelser, samt universiteternes efteruddannelser.

Tidsskriftet er listet på niveau 1 i universiteternes rangering af videnskabelige tidsskrifter. Det er gratis at publicere artikler i tidsskriftet.

Tidsskriftet blev etableret i 2006 af Dansk Universitetspædagogisk Netværk.