Redaktører

Kim Jesper Herrmann (ansvarshavende), Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet

Lotte Dyhrberg O'Neill, SDU Universitetspædagogik, Syddansk Universitet

Rie Troelsen, SDU Universitetspædagogik, Syddansk Universitet

Kamilla Pedersen, Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet

Katrine Lindvig, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Signe Skov, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

Ulla Bergen, Teaching & Learning, Copenhagen Business School