Redaktører

Kim Jesper Herrmann (ansvarshavende), Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet, Danmark

Lotte Dyhrberg O'Neill, Syddansk Universitet, Danmark

Rie Troelsen, Syddansk Universitet, Danmark

Bo Skøtt, Syddansk Universitet, IDK, Kolding, Danmark

Kamilla Pedersen, Aarhus Universitet, Danmark

Katrine Lindvig, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet