Du skal Gå til logon eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af manuskript

Som en del af manuskriptprocessen skal forfattere afkrydse, at deres manuskript overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Titlen er maksimalt 100 tegn lang (inklusive mellemrum).
  • Manuskriptet er afleveret i en Wordfil.
  • Overskrifter er markeret med fed skrift og underoverskrifter er markeret med kursiv.
  • Manuskriptet er forsynet med sidetal
  • Manuskriptet er forsynet med linjenumre
  • Tabeller, figurer og illustrationer er sat ind i selve artiklen. (Digitale billeder skal være i en opløsning på min. 300 dpi og uploades som supplerende fil i enten tiff-, eps-fil eller komprimeret jpg-fil. Det påhviler artiklens forfatter at undersøge spørgsmål om ophavsret til illustrationer fremstillet af andre og evt. indhente tilladelse til brug.)

Retningslinjer for forfattere

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift arbejder med tre artikelgenrer, og det er vigtigt, at du som forfatter vælger den genre, som passer bedst til din artikel. Kontakt redaktionen, hvis du er i tvivl.

 

Videnskabelige artikler
En videnskabelig artikel er en dokumentation af en undersøgelse, som på baggrund af et systematisk undersøgelsesdesign bidrager med ny viden til den universitetspædagogiske forskning, teoretisk og/eller empirisk. For denne type artikler lægger redaktionen særlig vægt på, at forfatteren beskriver den allerede tilgængelige teori og forskning på området, og der lægges ligeledes vægt på, at forfatteren argumenterer for sit bidrag. Bidragets størrelse er dog underordnet. Ved at klikke på linket, kan du læse mere om kriterierne for videnskabelige kriterier

Eksempler på, hvad videnskabelige artikler i DUT typisk kan beskrive:
Case (teoretisk og metodisk forankret)
Empirisk undersøgelse
Teoretisk undersøgelse/argumentation
En analytisk forskningsoversigt
Resultatformidling fra undersøgelser og projekter


Faglige artikler
En faglig artikel er i bredeste forstand en dokumentation af løsningen på et praktisk problem, der vedrører universitetspædagogisk praksis. For denne type artikler lægger redaktionen særlig vægt på, at forfatteren detaljeret beskriver konteksten såvel som de tiltag, der er blevet gjort. Redaktionen lægger ydermere vægt på, at tiltaget eller udviklingsprojektet har en originalitet, der gør, at andre kan lade sig inspirere og tage ved lære. Redaktionen opfordrer til, at forfattere til faglige artikler gør sig bekendt med de kriterier for faglige artikler, som bliver anvendt i review-processen. 

Eksempler på, hvad faglige artikler i DUT typisk kan beskrive:
Et konkret udviklingsprojekt
Udvikling af undervisning, læremidler, projekter
Case (i undervisning, eksamen, vejledning m.m.)
Resultatformidling fra undersøgelser og projekter

Faglige artikler undergår også peer-review, men redaktionen gør udtrykkeligt opmærksom på, at faglige artikler ikke er point-givende, hvad angår BFI.

 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.