Ja tak til mere kollektiv opgave- og skrivevejledning!

Forfattere

  • Hanne Nexø Jensen Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Resumé

Universiteternes vejlederressourcer kan bruges bedre, og de studerendes læring øges, hvis skrive- og opgavevejledning praktiseres kollektivt. Hovedelementerne i et undervisningsforløb
skitseres sammen med den bagvedliggende læringsforståelse. Der afrundes med bud på, hvordan undervisere kan gennemføre kollektiv vejledning samtidig med, at den enkelte studerende tilgodeses hver gang.

Downloads

Publiceret

2008-11-01

Citation/Eksport

Jensen, H. N. (2008). Ja tak til mere kollektiv opgave- og skrivevejledning!. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 3(6), 15–20. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5604