Klyngevejledning som driver for specialestuderendes videnskabelsesproces

Forfattere

  • Jette Seiden Hyldegård Københavns Universitet
  • Hanne Nexø Jensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v15i29.119330

Resumé

Øget integration mellem undervisning og forskning efterspørges både nationalt og internationalt. I artiklen ses nærmere på klyngevejledningens muligheder for at understøtte og fremme forskningslignende processer i uddannelsessammenhæng. I et pilotstudie blandt to specialeklynger på Københavns Universitet undersøges klyngevejledningens potentielle bidrag til videnskabelse. Fokus er på de studerendes feedbackaktiviteter samt deres oplevelser og udbytte af klyngevejledning fagligt, socialt og personligt over tid. Data er indsamlet i foråret 2019 gennem spørgeskemaer og observation. Undersøgelsen viste, at nytten af feedback fra vejleder og studerende samt ”at få input fra flere” vurderes højt, mens nytten af at forberede og give feedback varierer i løbet af specialeprocessen. Samlet set mener de studerende, at deltagelse i klyngen bidrager til
specialeprocessens fremdrift. Det konkluderes, at der er potentiale for studerende som (med)videnskabere, men også behov for mere viden, der kan kvalificere brug af klyngevejledning og studerendes bidrag i forbindelse med videnskabelse gennem forskningslignende processer.

Downloads

Publiceret

2020-11-02

Citation/Eksport

Hyldegård, J. S., & Jensen, H. N. (2020). Klyngevejledning som driver for specialestuderendes videnskabelsesproces. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 15(29), 87–104. https://doi.org/10.7146/dut.v15i29.119330

Nummer

Sektion

Videnskabelig artikel