Specialestuderendes læringsudfordringer i vejledningen - nudging som handlemulighed

  • Hanne Nexø Jensen Københavns Universitet
  • Christina Juul Jensen Københavns Universitet
Nøgleord: Specialevejledning, læringsudfordringer, nudging

Resumé

Specialeskrivere møder læringsudfordringer i skriveprocessen. Hvilke læringsudfordringer, det er, og hvordan studerende og vejledere hånd-terer dem, er artiklens fokus. Empirien er videooptagede vejlednings-møder, hvor der er minimum to optagelser for hver vejleder og stude-rendes forløb. Det teoretiske afsæt er generiske læringsudfordringer i vejledningsprocesser, hvor læring opstår, når de studerende passerer en læringsudfordring. Vejledere kan bruge forståelsen af læringsudfor-dringer til at ”nudge”- plante en idé – som en måde at få studerende til at passere læringsudfordringerne. 

MA students writing up their final theses encounter a variety of conceptual thresholds during the process. The focus of this article is the identification of different kinds of conceptual threshold, and how the students overcome these obstacles. Video recordings of student supervision meetings provide the data for the analysis. For each supervisor – supervisee at least two recordings are considered. We go on to discuss how supervisors can make use of a conceptual thresholds approach, and nudge students in ways that will help them move on more easily.

Forfatterbiografier

Hanne Nexø Jensen, Københavns Universitet

Institut for Statskundskab, KU

Lektor, ph.d.

Christina Juul Jensen, Københavns Universitet

Pædagogisk Center Samfundsvidenskab

Pædagogisk konsulent

Publiceret
2015-03-01
Citation/Eksport
Jensen, H., & Jensen, C. (2015). Specialestuderendes læringsudfordringer i vejledningen - nudging som handlemulighed. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 10(18), 25-34. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/16967