Open Call for Papers: DUT 38

Kære forskere, undervisere, undervisningsudviklere og ledere inden for de videregående uddannelser

’De videregående uddannelser i en brydningstid’ er temaet for Dansk Universitetspædagogisk Netværks Konference (DUNK) 2024. I DUT nummer 38 ønsker vi at præsentere en række artikler, der belyser dette tema. Vi låner her konferencens beskrivelse af temaet:

”Universiteterne og de øvrige videregående uddannelser står over for store udfordringer og muligheder i en tid, hvor rammerne for uddannelse brydes og forandres. Samfundsmæssige strømninger, politiske reformer, digitalisering og introduktionen af generativ kunstig intelligens rejser spørgsmål om, hvad der skal fornyes, og hvad der skal fastholdes i den pædagogiske tænkning og værktøjskasse for universiteter og de videregående uddannelser.

Hvordan tænkes fx kunstig intelligens ind i undervisningen, og hvad kan og bør det betyde for måden at undervise på? Hvad betyder den stigende diversitet blandt studerende, og hvilke pædagogiske greb kan man tage i brug for at give nye muligheder eller takle særlige udfordringer? Hvilke værdier og hvilke redskaber kommer til at forme og påvirke fremtiden på universiteterne og de videregående uddannelser, og hvad skal og kan vi gøre for at analysere, skabe redskaber og rådgive uddannelsernes ledere, undervisere, didaktiske pædagoger og studerende således, at de står stærkt i forhold til en fremtid, vi allerede står med et ben i?”

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift arbejder med forskellige artikelgenrer, hvilket giver mulighed for mangfoldighed – også når det kommer til genrer. Vi modtager bidrag til temanummeret inden for fire artikelgenrer: forskningsartikler, praksisartikler, debatartikler og DUT guides. Der findes vejledning tilgængelige på vores hjemmeside for hver genre: https://tidsskrift.dk/dut/Kriterier


Vigtige datoer:

  • Deadline for indsendelse af manuskripter: 1. september 2024
  • Redaktionen vurderer, om indsendelsen skal fremsendes til bedømmelse: 10. september 2024
  • Fremsendelse af bedømmelse til forfattere: 5. november 2024
  • Deadline for evt. artikelrevision: 15. december 2024
  • Redaktionen foretager endelig vurdering af indsendelsen: 15. januar 2025
  • Deadline for endelig afanonymiseret artikel til publicering: 15. februar 2025
  • Forventet publiceringsdato for DUT 38: 15. maj 2025


Bidrag skal indsendes gennem vores online indsendelsessystem, med angivelse af artikelgenre og i rette artikelskabelon: https://tidsskrift.dk/dut/about/submissions.

Bidragydere skal være indforstået med at bidrage med peer review af andres bidrag. 


Artikler om andre temaer kan indsendes til DUT38 uden for tema.

Forslag til kommende DUT Temasektioner (fire artikler omhandlende et særligt universitetspædagogisk tema eller fokus fra en gruppe af forfattere - fx en DUN SIG) kan sendes til ansvarshavende redaktør Rikke Toft Nørgård: rtoft@edu.au.dk.


De bedste hilsner fra

DUT-redaktionen
Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift