Årg. 31 Nr. 2 (2010): Udviklingspsykopatologi

					Se Årg. 31 Nr. 2 (2010): Udviklingspsykopatologi

Udviklingspsykopatologien er et bredt integrerende og empirisk funderet bio-psyko socialt perspektiv, der har som fokus at forstå årsagerne til og mekanismerne bag psykologiske udviklings- og forandringsprocesser. Dette temanummer dækker udviklingspsykopatologien bredt og inkluderer teoretiske såvel som empiriske forskningsarbejder inden for både den grundvidenskabelige og den anvendte psykologi. Det indbefatter også artikler, der problematiserer eksisterende forhold inden for den psykologfaglige praksis på området samt artikler, der rejser kritiske og relevante metodediskussioner. Formålet med nummeret at give en status over feltets centrale udvikling og anvendelse i Danmark i disse år. Som noget særligt for dette nummer indgår artikler, der tager udgangspunkt i en række præsentationer, der blev afholdt i forbindelse med 60-års jubilæet den 19. august 2010 for Universitetets Psykologiske Klinik ved Københavns Universitet, eller som har indgået i diskussioner om det udviklingspsykopatologiske perspektiv såvel i Klinikken som på Institut for Psykologi.

Publiceret: 2010-12-31

Introduktion

Artikler

Abstracts - English